LIMA JENIS RACUN DAN LIMA PENAWARNYA.


1) DUNIA INI RACUN, ZUHUD ITU UBATNYA,

2) HARTA ITU RACUN, ZAKAT ITU UBATNYA,

3) PERKATAAN YANG SIA-SIA ITU RACUN, ZIKIR ITU UBATNYA,

4) SELURUH UMUR ITU RACUN, TAAT ITU UBATNYA,

5) SELURUH TAHUN ITU RACUN, RAMADHAN ITU UBATNYA.