MENANGIS KERANA TAKUTKAN ALLAH S.W.T.


Rasulullah s.a.w. bersabda: " Tidak akan masuk neraka seorang lelaki yang menangis kerana takutkan Allah sehingga susu kembali ke labunya (perkara ini mustahil berlaku) dan tidak akan berkumpul debu kerana berjuang di jalan Allah bersama asap api neraka."
(Daripada Abi-Hurairah r.a)