PENGHUJUNG HAYAT SESEORANG MUSLIM


Allah S.W.T. berfirman: " Allah menciptakan mati dan hidup kerana hendak menguji kamu, siapakah di antara kamu yang amat baik pekerjaannya.
(Juz 29 Surah al-Mulk Ayat 1-2).

Allah S.W.T. berfirman: " Semua makhluk yang bernyawa akan mati dengan izin Allah pada masa yang ditetapkan oleh Allah."
(Juz 4 Surah Ali Imran Ayat 145).