MUHASABAH DIRIBerkata Saidina Umar al-Khattab:

"Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab.  Timbanglah amalan kamu sebelum kamu ditimbang".

(Kitab: Tahzib Madarij al-Salikin).