AKIBAT MURTADMaksud sebahagian ayat 217 suarh al-Baqarah jUZ 2:
"......................dan siapa di antara kamu yang MURTAD (berpaling tadah) dari agamanya (agama Islam), lalu ia MATI sedang ia tetap KAFIR, maka orang yang demikian, ROSAK BINASALAH AMAL USAHANYA (yang baik) di dunia dan di akhirat dan mereka itulah AHLI NERAKA, mereka kekal didalamnya (selamanya).