JANJI ALLAH KEPADA PENGUNJUNG MASJIDBerkata Abu Zar r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. telah bersabda;
"Allah s.w.t. telah berfirman;
'Sesungguhnya Daud telah berkata: Tuhanku! Apakah yang didapati oleh hamba-hambaMu, jika mereka pergi menziarahi di rumahMu?'
Berfirman Tuhan;
"Tiap-tiap orang yang datang menziarahi mempunyai hak atas ziarahnya itu. Wahai Daud!
Haknya atasKu, ialah bahawa Aku akan mengurniakan sihat walafiat di dunia, dan Aku mengampuni mereka apabila Aku menemui mereka nanti."       (Riwayat Thabarani)