SIFAT-SIFAT ORANG MUKMIN1.  BERIMAN


2.  Khusyuk dalam solat


3.  Menjauhi perbuatan dan perkataan sia-sia


4.  Menunaikan zakat


5.  Memelihara kemaluan (tidak menghampiri zina apatah lagi berzina)


6.  Memelihara Amanah dan Janji


7.  Memelihara Solat.