HUBUNGKANLAH SILATURRAHIM


Rasulullah s.a.w. bersabda:  " Hubungkanlah Silaturrahim dengan sesiapa yang memutuskan hubungan dengan kamu. Berbuat baiklah kepada sesiapa yang tidak berbuat baik kepada kamu."   (Hadis riwayat ibn an Majjar Sahih)