KEPENTINGAN SOLAT


Allah SWT berfiman:  " Dan perintahkan keluargamu serta umatmu mengerjakan solat dan hendaklah engkau tekun, bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta kepadamu rezeki, bahkan Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan ingatlah kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang bertakwa."    (Ayat 132 Surah Thahaa).

Rasulullah s.a.w. bersabda :  " Sesiapa yang menjaga solat, nescaya solat jadi cahaya, pembela dan penyelamat pada hari kiamat. Mereka yang tidak menjaganya tidak mendapat cahaya, pembela dan penyelamat. Bahkan mereka diletak bersama Qarun, Firaun, Haman dan Ubay Khalaf."   (Hadis riwayat Imam Ahmad).