ALLAH S.W.T. MELIHAT SEGALA PERBUATAN KITAAllah S.W.T. berfirman:  "Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata (Luh Mahfuz)".  (Surah Yasin : 12).