JANGAN MENOLONG UNTUK MEMBUAT DOSAAllah S.W.T berfirman, ".....dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa (maksiat) dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat azab seksaNya".       (al-Ma'idah  (5):2).