RINDU UNTUK BERTEMU DENGAN ALLAH S.W.T.Dari Aisyah r.a. , ia berkata,
Rasulullah s.a.w. bersabda: " Barangsiapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengannya. Dan barangsiapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengannya."

(Hadis riwayat Muslim).