WANITA-WANITA YANG MENJADI AHLI SYURGASebuah hadis Nabi menyatakan: Daripada Anas,
Nabi Muhammad S.A.W. bersabda yang bermaksud: "Apabila seorang perempuan mendirikan sembahyang lima waktu, berpuasa sebulan (Ramadhan), menjaga kehormatan dan taat kepada suami, dia akan disuruh memasuki syurga melalui mana-mana pintu yang dia sukai."
(Hadis Riwayat Ahmad)