ORANG-ORANG YANG MENDAPAT KEAMANAN DAN PETUNJUK


Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Sesiapa yang apabila diuji dia sabar, apabila diberi lalu bersyukur, apabila dianiaya lalu memaafkan, berbuat aniaya (kepada dirinya) lalu beristigfar (bertaubat), mereka adalah orang-orang yang memperoleh keamanan dan petunjuk".

(Riwayat Baihaqi melalui Samurah)