SIAPAKAH ORANG YANG TERCELA MENURUT SUDUT PANDANGAN IMAM AL -GHAZZALI?


Imam Al-Ghazzali telah berkata dalam bukunya ''MIZANUL AMAL'':
''Barangsiapa menyembah Allah S.W.T. kerana untuk mencari Syurga atau kerana takut azab Neraka, maka ia adalah orang yang tercela".