JANGANLAH KITA LUPA KEPADA ALLAH S.W.T WALAUPUN SESAAT


Al-Munafiqun [9] "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu dilalaikan oleh (urusan) harta benda kamu dan anak-pinak kamu daripada mengingati Allah (dengan menjalankan perintahNya). Dan (ingatlah), sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi."

Anak-pinak dan harta benda itu adalah ujian dan ia boleh menjadi musuh kalau tidak dijaga.

At-Taghabun[15] "Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan di sisi Allah jualah pahala yang besar."

Al-An’am [165]" Dan Dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengahnya yang lain beberapa darjat, kerana Dia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakanNya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat azab seksaNya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. "

Daripada Abu Said r.a., bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
Sesungguhnya dunia adalah manis dan hijau (yakni menyenangkan sekali) dan sesungguhnya Allah menjadikan engkau semua sebagai pengganti di bumi itu (untuk mengolah dan memakmurkan). Maka Allah akan melihat bagaimana yang engkau semua lakukan -untuk dibalas menurut masing-masing amalannya. Oleh sebab itu, bertaqwalah dalam mengemudikan harta dunia dan bertaqwalah dalam urusan kaum wanita.” (Riwayat Muslim)

Allah menciptakan bumi ini sebagai “testing ground” (medan ujian) untuk kita, untuk kita mengetahui apa yang kita telah lakukan semasa hidup di dunia. Kalau Allah mahu, DIA boleh saja memasukkan kita terus samada ke syurga atau ke neraka. Allah mahu kita melihat dan mengira sendiri apakah amalan kita melayakkan kita untuk ke syurga atau neraka.

Al-Isra [14] "(Lalu Kami perintahkan kepadanya): bacalah Kitab (suratan amalmu), cukuplah engkau sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap dirimu (tentang segala yang telah engkau lakukan)."

Zalzalah [7]" Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)! [8]Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)"

Ingatlah kepada Allah sebelum kita mati. Mereka yang lupa kepada Allah adalah mereka yang rugi.

An-Nabaa [23] "Mereka tinggal di dalamnya berkurun-kurun lamanya. [24] mereka tidak dapat merasai udara yang sejuk di dalamnya dan tidak pula sebarang minuman. [25] Kecuali air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir,[26] Sebagai balasan yang sesuai (dengan amal mereka yang buruk).[27] Kerana sesungguhnya mereka dahulu tidak menaruh ingatan terhadap hari hitungan amal"

Sembahyang adalah cara mengingati Allah yang paling besar.

Ta-Ha [14] "Sesungguhnya Akulah Allah; tiada Tuhan melainkan Aku; oleh itu, sembahlah akan Daku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati Daku."

Jumaah [9]"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diserukan azan (bang) untuk mengerjakan sembahyang pada hari jumaat, maka segeralah kamu pergi (ke masjid) untuk mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang jumaat) dan tinggalkanlah berjual beli (pada saat itu); yang demikian adalah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui (hakikat yang sebenarnya)"