LANGIT DAN BUMI SENTIASA BERTASBIH MEMUJI ALLAH S.W.T.


Allah S.W.T. berfirman : "Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya, sentiasa mengucap tasbih bagi Allah; dan tiada sesuatupun melainkan bertasbih dengan memujiNya; akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya Ia adalah Maha Penyabar, lagi Maha Pengampun."   (Al-Israa' , 44)