SOLATLAH WALAUPUN JIKA ANDA SEDANG DISIKSA

Allah S.W.T berfirman: “Maka ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu.” (Al-Baqarah (2): 152)