ALLAH S.W.T ADALAH MAHA PENGAMPUN
Dari Anas bin Malik r.a.,

Rasulullah S.A.W bersabda: Allah S.W.T. berfirman,Wahai anak Adam! Seandainya kamu datang kepada-Ku dengan membawa dosa hampir sepenuh isi bumi lalu kamu menemui-Ku dalam keadaan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apapun, niscaya Aku pun akan mendatangimu dengan ampunan sebesar itu pula.”

(Hadis Riwayat Tirmidzi)