DETIK-DETIK KETIKA MANUSIA DICIPTAKAN OLEH ALLAH S.W.T.
Diriwayatkan dari As-Suddi, dari Ibnu Masud, dari seorang sahabat Rasulullah S.A.W, mereka bercerita;

"Allah S.W.T. mengutus malaikat Jibrail ke bumi untuk mengambil tanah dari bumi, namun bumi menolaknya,
"Aku berlindung kepada Allah, Jangan kau kurangi atau nodai aku".

Jibrail pun kembali dan tidak jadi mengambilnya. Ia kemudian melapor: 
"Tuhan, bumi memohon perlindungan diri, maka aku melindunginya".

Setelah itu Allah S.W.T. mengutus malaikat Mikail, namun bumi lagi-lagi berlindung kepada Allah dan Mikail pun melindunginya. Mikail lalu kembali dan melapor seperti yang dilaporkan oleh malaikat Jibrail.

Allah S.W.T. kemudian mengutus malaikat maut. Tapi bumi juga berlindung kepada Allah, maka malaikat maut berkata:
"Aku juga berlindung kepada Allah jika aku kembali tanpa melaksanakan perintah-Nya".

Setelah itu malaikat maut mengambil (sebongkah tanah) dari permukaan bumi, lalu mencampurinya. Tidak cukup mengambil dari satu tempat, ia pun mengambil tanah putih, merah dan hitam. Itulah yang menyebabkan anak Adam lahir dengan warna kulit yang berlainan.

Malaikat Maut lantas naik membawa campuran tanah tersebut, kemudian membasahinya hingga kembali menjadi tanah yang melekat satu sama lain.

Selanjutnya Allah S.W.T. berfirman pada para malaikat:
"Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh (ciptaan) Ku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan sujud kepadanya".
(QS: Shaad (38): 71- 72).

Pada awalnya Adam diciptakan dalam bentuk jasad dari unsur tanah selama empat puluh tahun dengan kadar hari jumaat. Ketika malaikat menghampirinya, mereka gusar dengan apa yang dilihatnya, dan yang paling gusar adalah iblis. 

Setiap kali menghampirinya, iblis langsung memukulnya dan jasad tanah itu pun mengeluarkan suara tembikar dari tanah kering. Iblis ketika itu memukul sambil berkata:
"Untuk apa kamu diciptakan?"

Satu per satu malaikat keluar masuk menontonnya.
Akhirnya, Allah S.W.T. berkata kepada malaikat:
"Jangan takut pada ini, Sesungguhnya Tuhan kamu kekal dan ini hanyalah benda kosong yang jika Aku mahu maka boleh saja Aku binasakannya".

Saat masa peniupan roh ke dalam jasad dari tanah tersebut tiba, 
Allah S.W.T. bertitah kepada para malaikat:
"Jika Aku telah meniupkan roh Ku ke dalam jasad Adam maka sujudlah dihadapannya".

Ketika roh ditiupkan dan menelusup masuk ke dalam kepalanya, ia langsung bersin.
Malaikat lalu berseru:
"Katakan; "Alhamdulillah".
Ia pun berucap: "Alhamdulillah".
Allah S.W.T. kemudian menyahut: "Yarhamukallah (semoga Tuhanmu menyayangimu)".

Ketika roh menelusup masuk ke dalam matanya, ia langsung melihat buah-buahan syurga. Begitu roh masuk ke kerongkongannya, ia pun bernafsu ingin makan dan langsung merangkak menggapai buah-buahan syurga sebelum roh mencapai kakinya.

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa".
(QS: Al- Anbiyaa' (21): 37).KEANGKUHAN IBLIS DAN KEENGGANANNYA UNTUK BERSUJUD DI HADAPAN ADAM A.S.
Jauh sebelum menciptakan Adam a.s, Allah S.W.T. telah memberitahu para malaikat bahawa Dia akan menciptakan manusia dari tanah. Sejak jauh hari mereka juga telah diperintahkan untuk bersujud kepadanya jika Allah telah selesai menciptakannya sebagai bentuk permuliaaan, penghormatan dan pelaksanaan perintah Allah S.W.T.

Segenap malaikat mematuhi dan melaksanakan perintah tersebut, dan hanya iblis yang membangkang. Ia bukan dari jenis malaikat, melainkan dari jenis jin, dan membangkang pada Allah memang sudah menjadi tabiat serta wataknya.

Ia kemudian enggan sujud di hadapan Adam dan bersikap sombong kepada Allah S.W.T.
Ia mengaku dirinya lebih baik daripada Adam lantaran ia diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah, dan menurutnya unsur api lebih baik daripada unsur tanah.

Dalam hal ini ia telah melakukan kesalahan dan menentang perintah Allah S.W.T.
Ketika itulah Allah S.W.T. langsung mengeluarkan dua keputusan yang sangat penting.
Keputusan pertama ditujukan kepada iblis.

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Maka keluarlah kamu dari syurga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang diusir, Sesungguhnya kutukanKu tetap atasmu sampai Hari Pembalasan"
(QS: Shaad (38): 77-78)

Sedangkan keputusan kedua ditujukan kepada Adam;

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu syurga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim".
(QS: Al-Baqarah (2): 35).

Allah S.W.T. mengusir pembangkang ini (iblis) dari pintu rahmatNya (syurga) dan menamainya`IBLIS' sebagai bentuk pengumuman bahawa ia telah terusir dan terputus dari rahmat serta pengampunan Allah S.W.T.

Allah S.W.T. telah mencampakkan iblis dari langit dengan status tercela dan terusir. 
Ketika iblis meminta penangguhan atas dirinya sehingga hari berbangkit (kiamat), maka Allah S.W.T. Yang Maha Penyantun Lagi Maha Sabar yang tidak pernah tergesa-gesa menghukum hamba yang membangkang kepada-Nya ini pun mengqabulkan permintaannya.

Iblis pun bersorak-sorak penuh riang.

Disebabkan merasa dirinya aman dari kematian sehingga hari kiamat, ia semakin berani dan melampaui batas.

Iblis berkata: 
"Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hamba Mu yang ikhlas di antara mereka". (QS: Shaad (38): 82-83).

"Terangkanlah kepadaku inikah orangnya yang Engkau muliakan atas diriku, Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai Hari Kiamat, nescaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil". (QS: Al Israa' (17): 62).

Allah S.W.T. kemudian mengeluarkan ancaman berupa seksaan teramat pedih bagi iblis dan pengikut-pengikutnya yang membangkang perintah Allah S.W.T. serta bermaksiat kepada-Nya.

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Maka yang benar (adalah sumpahKu) dan hanya kebenaran itulah yang Ku Katakan. Sesungguhnya Aku pasti akan memenuhi neraka Jahannam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu diantara mereka kesemuanya".
(QS: Shaad (38): 84-85).

RENUNGKANLAH HADIS INI
Dari Abu Dzarr,

Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu tidak lihat dan aku mendengar apa yang kamu semua tidak mendengarnya, langit yang mengeluarkan suara dimana ia memang layak mengeluarkan suara, tidak ada tempat didalamnya yang tidak digunakan oleh malaikat untuk meletakkan dahinya untuk bersujud kepada Allah. 

Demi Allah, seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui sudah pasti kamu akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis, pasti kamu tidak akan mereguk kenikmatan dengan perempuan di atas kasur, pasti kamu akan menuju ke jalan-jalan berdoa kepada Allah dengan suara keras memohon dijauhkan dari bencana, sedang kamu pasti akan berkhayal menjadi sebatang pohon yang sedang digergaji".

(Diriwayatkan oleh al-Titmidzi).
Dari Nu' man bin Basyir r.a:

Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Penghuni neraka yang mendapat seksaan yang paling ringan di akhirat adalah orang yang pada dua telapak kakinya diberi percikan api, yang sampai ke atas mencapai ubun-ubunnya seperti bejana api dan teko (bahan untuk menghangatkan air) yang dipanaskan dengan api".

(Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).


JANGAN BIARKAN NAMA ANDA DITULIS DI PINTU NERAKA.Abul Laith Samarqandi meriwayatkan;

Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Nama orang yang melengah-lengahkan solat walaupun satu solat fardhunya dengan sengaja, adalah tertulis pada pintu neraka yang dia mesti memasukinya".

Abdullah bin Umar r.a. telah mendengar bahawa Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Seseorang itu bukanlah seorang Islam kalau dia tidak solat. Kedudukan solat dalam Islam adalah seumpama kepala pada badan".

ANDA INGIN DIKELILINGI OLEH PARA MALAIKAT?
Dari A'masy, dari abi Shalin, dari Abi Hurairah dan Abi Said al-khudri;

Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Sesungguhnya Allah S.W.T. punyai malaikat yang tinggal di bumi. Jika mereka bertemu dengan kaum yang berzikir kepada Allah Azza Wa Jalla, mereka memanggil: "Kemarilah pada keinginanmu". Lalu mereka datang dan mengelilingi mereka ke langit

Maka Allah S.W.T. berkata: "Apa yang diperbuat para hamba-Ku waktu kau tinggalkan?".
Mereka menjawab: "Kami tinggalkan mereka sedang memuji, mengagungkan dan menyucikan-Mu.".
"Apakah mereka melihat-Ku?" tanya Allah S.W.T.
"Tidak", jawab para malaikat.
"Bagaimana kalau mereka melihat-Ku?" tanya Allah S.W.T. lagi.
Para malaikat menjawab: "Tentu saja, Jika mereka melihat-Mu, akan lebih menyucikan, memuji dan mengagungkan Engkau".
Allah S.W.T. bertanya: "Dari bahaya apa bahawa mereka memohon perlindungan?".
"Dari neraka".
"Apakah mereka pernah melihat neraka?".
"Tidak".
"Bagaimana seandainya mereka melihatnya?".
"Jika mereka melihatnya, tentu akan lebih menjauhinya".
Kemudian Allah S.W.T. bertanya: "Apa pula yang mereka minta?".
Mereka menjawab: "Syurga".
"Apakah mereka itu pernah melihatnya?".
"Tidak".
"Bagaimana jika mereka melihatnya?".
Mereka menjawab: "Jika mereka melihatnya, tentu mereka akan lebih merindukannya".
Kemudian Allah S.W.T. berkata: "Aku saksikan padamu bahawa Aku telah mengampuni mereka".


BUKTI ADANYA SIKSAAN DIDALAM KUBURDiriwayatkan oleh Muslim dari Zaid bin Tsabit:
Pada suatu hari, kami bersama Rasulullah S.A.W. di dalam kebun kepunyaan Bani Najjar.
Rasulullah sedang berada di atas himar (binatang tunggangan), tiba- tiba himar itu terkejut sampai miring badannya, sehingga Rasulullah hampir terjatuh. Rupa-rupanya di tempat itu terdapat 6 atau 5 atau 4 kuburan. 

Maka Rasulullah S.A.W. bertanya: "Siapakah yang mengetahui kuburan siapakah ini?"
Seorang lelaki menerangkan bahawa dia kenal akan orang-orang yang dikuburkan di tempat itu.
Rasulullah S.A.W. bertanya: "Bilakah mereka meninggal dan dikuburkan di situ?"
Lelaki itu menjawab: "Sejak sekian waktu lamanya".
Maka Rasulullah S.A.W. bersabda: "Mereka semua sedang disiksa. Sekiranya tidak dikhuatirkan yang kamu akan takut, aku akan mendoakan kepada Allah S.W.T. agar diberikan kepada kamu kemampuan untuk mendengarkan siksa kubur sebagaimana aku sendiri mendengarnya".

Lalu Rasulullah S.A.W. menghadapkan muka beliau kepada kami semua dan berkata: "Berdoalah agar Allah S.W.T. melindungi kita dari siksa Neraka".
Kami lalu berdoa memohon dilindungi oleh Allah S.W.T. dari siksa Neraka.
Rasulullah S.A.W. berkata: "Berdoalah agar dilindungi oleh Allah S.W.T. dari siksa kubur".
Kami berdoa agar Allah S.W.T. melindungi kami dari siksa kubur.
Rasulullah S.A.W. berkata: "Mohonlah perlindungan Allah S.W.T. dari segala bahaya yang nyata dan bahaya yang tidak nyata".
Lalu kami berdoa agar dilindungi oleh Allah S.W.T. dari bahaya nyata dan bahaya yang tidak nyata
Rasulullah S.A.W. berkata: "Mohonlah perlindungan Allah S.W.T. dari bahaya Dajjal".
Kami pun berdoa kepada Allah S.W.T. agar dilindungi dari bahaya Dajjal.
Diriwayatkan oleh at-Tahawy dari Ibnu Mas'ud, bahawa Rasulullah S.A.W. pernah berkata:
"Ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah S.W.T. yang diperintahkan untuk dipukul 100 kali dalam kuburnya, tetapi oleh kerana hamba itu semasa hidupnya selalu berdoa agar dilindungi dari siksa kubur, maka dia dipukul hanya satu kali. Dengan sekali pukul itu, kuburnya dipenuhi dengan api. Setelah api hilang dan dia sembuh dari pukulan itu, ia bertanya kepada Malaikat:
"Kenapa aku dipukul?".
Malaikat menjawab: " Engkau pernah solat tanpa wuduk dan pernah melewati orang yang sedang dianiaya tetapi engkau tidak memberikan pertolongan".


HAKIKAT SOLAT ZAHIR DAN BATINAda dua hakikat untuk solat, iaitu hakikat zahir dan hakikat batin. Solat seseorang itu tidak akan dikira sempurna melainkan dengan melaksanakan kedua-dua hakikat ini sekaligus.

Tugas solat yang zahir ialah bahagian badan dan anggota manakala tugas solat yang batin ialah bahagian hati dan rahsia kebatinannya. Yang kedua inilah tempat yang diperhatikan oleh Allah S.W.T. terhadap setiap hambaNya, yakni hati dan rahsia dalam dirinya.

Imam Al-Ghazali  rahimahullah berkata:

"Perumpamaan orang yang mendirikan solat secara hakikat zahir saja serta mengalpakan hakikat batinnya, umpama seorang yang menghadiahkan seorang puteri yang sudah mati kepada seorang Maharaja.

Dan perumpamaan orang yang alpa dalam mendirikan hakikat solat yang zahir ialah umpama seorang yang menghadiahkan seorang puteri yang kudung tangan dan kakinya dan buta matanya kepada seorang Raja.

Kedua-dua orang ini akan dimurkai oleh Raja disebabkan hadiahnya. Mereka akan disiksa dan dianiaya oleh Raja kerana menghina kedudukan Raja serta mengabaikan haknya.

Samalah perumpamaan dengan anda yang menghadiahkan solat itu kepada Tuhan. 
Awas, janganlah sampai anda menghadiahkan solat itu dengan sifat-sifat yang tersebut sehingga anda patut menerima siksaan Allah S.W.T."


PEMBAHAGIAN MANUSIA DI AKHIRAT
Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Iaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok".
(An-Naba' :18).

Diriwayatkan bahawa ayat yang tersebut diatas pernah ditanyakan oleh Muaz bin Jabal, katanya: 
"Ya Rasulullah, apa makna ayat ini?".

Maka Rasulullah S.A.W. menangis sebelum menjawab soalan tersebut.

Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Ya Muaz, umatku kelak apabila bangkit dari kubur akan menjadi 12 golongan. Sebanyak 11 golongan akan memasuki Neraka dan hanya 1 golongan yang memasuki Syurga. Adapun 11 golongan yang memasuki Neraka adalah seperti berikut:

1) Mereka yang tidak mempunyai kaki dan tangan
    Ini adalah kerana mereka suka menyakiti hati jiran tetangga.

2) Mereka yang menyerupai babi.
    Ini adalah balasan bagi orang yang suka melengah-lengahkan solat 5 waktu.

3) Mereka yang perutnya besar seperti gunung dan dipenuhi dengan ular dan kala.
    Inilah balasan bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat.

4) Mereka yang keluar darah dari mulutnya.
    Inilah balasan mereka yang berdusta.

5) Mereka yang berbau busuk seluruh badannya. 
    Ini adalah balasan mereka yang mengaut keuntungan dalam jual beli atas penipuan.

6) Mereka yang dicincang-cincang pada tengkuk dan bahu.
    Ini adalah balasan mereka yang menyaksikan maksiat atau perbuatan jahat.

7) Mereka yang keluar dengan tidak berlidah dan keluar nanah dan darah dari mulut.
    Ini balasan mereka yang tidak mahu menyaksikan kebenaran.

8) Mereka yang keluar dalam keadaan terbalik iaitu kepala dibawah dan kakinya keatas.
    Ini adalah balasan mereka yang berzina serta mati sebelum bertaubat.

9) Mereka yang berwajah hitam, bermata biru dan perutnya penuh api.
    Ini balasan mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim.

10) Mereka yang kulitnya penuh kudis dan penyakit-penyakit lain yang menjijikkan.
      Ini adalah balasan mereka yang berani melawan kedua ibu bapanya.

11) Mereka yang buta matanya dan hatinya, giginya seperti tanduk, bibirnya berjuntai hingga ke perut, dari perut dan pehanya keluar kotoran.
      Ini adalah balasan mereka yang minum minuman keras (arak).

SATU GOLONGAN YANG SELAMAT
Hanya satu golongan yang akan selamat dan masuk ke dalam Syurga, iaitu:

"Mereka yang wajahnya bagaikan bulan purnama, berjalan di atas titian mustaqim laksana kilat. Ini balasan orang yang beramal solih dan menjauhi maksiat serta mendirikan solat lima waktu dan mati dalam keadaan bertaubat".MATA ADALAH ANAK PANAH SYAITANKita sebagai manusia yang lemah, tidak dapat lepas dari melakukan dosa setiap saat dan setiap ketika. Sebab, dosa itu berlaku dari pandangan mata, dari pendengaran telinga, dari perkataan lidah, dari perbuatan tangan, kaki, kemaluan (syahwat), perut (nafsu makan) dan juga dari fikiran dan gerak hati.

Jadi, kita memang tidak dapat elakkan dari melakukan pelbagai dosa sama ada kita sedar atau tidak, sama ada lahir mahu pun batin, sama ada dosa kecil mahu pun dosa besar.

Mata kita, bila terpandang saja aurat wanita terdedah, dosalah yang kita terima. Rasulullah S.A.W. sangat melarang kaum lelaki memandang aurat perempuan.

Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad, seorang sahabat bernama Jarir bin Abdullah pernah bertanya Rasulullah S.A.W. 
Katanya: "Ya Rasulullah, apa hukumnya memandang perempuan secara kebetulan?".
Rasulullah S.A.W. menjawab: "Palingkan mukamu".

Kemudian dalam satu hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, 
Rasulullah S.A.W. berkata kepada Saidina Ali,
"Wahai Ali, jangan kamu ikut pandangan pertama kamu apabila terserempak dengan perempuan-perempuan dengan pandangan kedua. Pandangan yang pertama itu adalah bahagian kamu".

Daripada hadis tadi, jelaslah kepada kita bahawa Rasulullah S.A.W. melarang kaum lelaki memandang kaum perempuan tetapi, kalau terserempak, bagi pandangan pertama tidak mengapa. Tetapi, jangan lakukan pandangan kedua. Kalau diikuti pandangan kedua, hukumnya berdosa.

Apakah kita dapat mengira banyak mana dosa yang telah kita lakukan disebabkan pandangan mata kita?
Tentulah banyak sekali.

Bagi perempuan juga, haram memandang lelaki ajnabi. Sebab itulah kaum perempuan dilarang oleh syariat berjalan dengan kepala tegak sambil pandangan dilemparkan merata-rata. Kaum perempuan hendaklah berjalan dengan menundukkan pandangan.

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Katakanlah kepada wanita yang beriman, "hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang zahir darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dada mereka dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka".
(An Nuur: 31).


JAUHI MAKSIAT KETIKA MASIH MUDA

Imam Ibn Kathir menceritakan tentang seorang ulama besar dan kadi bernama Abu al-Tayyib Tahir bin Abdullah bin Tahir bin Umar al Tabari al-Syafi'i dalam kitab "al-Bidayah wa al- Nihayah."

Ulama ini telah berumur lebih dari 100 tahun, namun memiliki kesihatan yang baik dan akal yang cerdas.

Pada suatu hari, beliau telah melompat dengan lompatan yang tinggi. Orang yang melihat ketika itu mencelanya. Kalau zaman kita, mungkin akan dikatakan: "Buang tabiat agaknya orang tua ini".

Namun apa jawapan Abu al-Tayyib Tahir?

"Aku menjaga badan ini daripada membuat maksiat ketika remaja, maka Allah S.W.T. menjaganya ketika aku telah tua."

Maksud beliau, jika kita menjaga suruhan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya ketika usia muda, maka Allah S.W.T. akan membalas dengan memberikan kesihatan yang baik.

TIMBANGAN AMAL DI ATAS MIZAN (DI AKHIRAT)
Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Daun timbangan kebaikan itu dari Nur sedangkan daun timbangan keburukan itu dari Kegelapan".At-Tarmizi merawikan bahawa: 
Rasulullah S.A.W. bersabda: "Syurga itu diletakkan dari sebelah kanan Arasy dan neraka di sebelah kirinya, juga daun timbangan kebaikan itu dari sebelah kanannya dan daun timbangan keburukan itu dari sebelah kirinya. Oleh kerananya syurga berhadapan dengan kebaikan dan neraka berhadapan dengan keburukan".

 
Ibnu Abbas berkata: "Kebaikan dan keburukan ditimbang dalam sebuah timbangan yang mempunyai dua daun dan lisan". Dia berkata lagi, " Jika Allah S.W.T. menghendaki menimbang amal hamba, menggantikannya dengan jisim lalu menimbangnya pada hari kiamat".At-Tarmizi meriwayatkan, dari Anas bin Malik r.a. berkata:
"Aku bermohon kepada Rasulullah S.A.W. agar memberiku syafaat pada hari kiamat", 
maka Rasulullah S.A.W bersabda:
"Insya-Allah aku akan melakukannya".
Aku bertanya: "Di manakah aku mesti mencarimu wahai Rasulullah S.A.W?".
Baginda menjawab: "Pertama kali kau cari aku pada titian Sirat".
Aku bertanya lagi: "Jika aku tidak menemuimu di Sirat?".
Baginda menjawab: "Carilah aku di Mizan".
Ku tanya lagi: "Bila aku tidak menemuimu di Mizan?".
Baginda lalu berkata: "Carilah aku di telaga. Sungguh aku akan berada di tiga tempat ini".Al-Hakim merawikan,
"Pada hari kiamat, Mizan diletakkan. 
Kalau saja langit dan bumi ditimbang dan diletakkan tentulah boleh memuatkannya. 
Kemudian Malaikat bertanya: "Ya Tuhanku, untuk menimbang siapa ini?"
Allah S.W.T. berfirman, "Untuk makhluk-Ku yang Aku kehendaki".
Malaikat berkata, " Maha Suci Engkau, ibadahku telah menjadi hak Engkau".
Kemudian Titian diletakkan bagaikan tajamnya pisau. 
Malaikat bertanya, "Siapakah yang akan selamat meniti titian ini?".
Allah S.W.T. berfirman, "Makhluk-Ku yang Aku kehendaki".
Malaikat berkata, " Maha Suci Engkau, ibadahku telah menjadi hak Engkau".


BERSOLATLAH SEBELUM ANDA DISOLATKAN


Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Antara kita dengan orang -orang munafik ada saksi Isyak dan Subuh, dimana mereka tidak boleh mengerjakannya".Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Solat itu tiang agama. Siapa meninggalkannya, sungguh telah merobohkan agama".Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Apakah amal yang paling utama? Baginda menjawab: "Solat tepat pada waktunya".Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Kunci syurga itu ialah solat".Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Siapa sengaja meninggalkan solat, maka kafirlah dia".


ALLAH S.W.T. YANG MENGGERAKKAN KITA UNTUK BERAMALSyaitan selalu membisikkan kepada kita tentang amal kita yang banyak walaupun baru sikit benar. Kita gembira apabila dipuji manusia. Timbul rasa ujub dan riak yang memusnahkan pahala.

Kita tak perasan kita sebenarnya berdosa sebaliknya menyangka kita masih beramal soleh. Kita mesti mengawal dari serangan penyakit batin seperti riak, ujub, bongkak, sombong, dengki yang kesemuanya merosakkan amalan.

Perlu kita ketahui sebelum kita melakukan sebarang ketaatan, Allah S.W.T. sudah terlebih dulu mendahului dan mengingati kita. 
Kalau Allah S.W.T. tidak gerakkan kita untuk beramal, kita tidak akan beramal.

Ini maknanya Allah S.W.T. mendahului kita. Jangan sangka kita yang beramal, sebenarnya Allah S.W.T. menggerakkan kita untuk beramal. 
Jadi soal pahala tidak timbul. Sepatutnya kita bersyukur kerana Allah S.W.T. gerakkan kita untuk beramal. 
Bagaimana kita mahu mendabik dada tentang amalan kita?


Saidina Ali yang sudah dijamin masuk syurga pun mengeluh kerana bimbang kurang amalan sedangkan perjalanan ke syurga amat jauh. Saidina Ali memang terkenal dengan zuhud dan banyaknya melakukan amal ibadat. Bagaimana dengan diri kita?
Saidina Ali menggigil mengenangkan bekalan yang sikit untuk perjalanan akhirat yang jauh.

Oleh itu kita terpaksa mengharungi kesusahan mencari ilmu akhirat serta mengamalkannya. Kesusahan dalam hal akhirat adalah rahmat. 
Dengan kesusahan ini Allah S.W.T. akan mengampun dan meninggikan darjat kita.

Dunia bukan tempat bersenang-lenang. Kesenangan hanya di akhirat. Seseorang tidak diberi pahala jika tidak bersusah-payah menempuh dugaan dan cabaran.

Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Jalan ke Syurga dikelilingi dengan kepayahan, Jalan ke Neraka pula dikelilingi dengan nafsu dan syahwat".

Oleh itu, utamakanlah kepayahan kerana itu jalan ke Syurga.
Jauhilah kesenangan berbentuk nafsu syahwat kerana itu jalan ke Neraka.TANGISAN MANUSIA DI PADANG MAHSYAR (AKHIRAT).Ketika manusia terdampar di Padang Mahsyar jutaan tahun (menurut ukuran masa dunia), dikala mengharungi kesengsaraan yang amat dahsyat, ramai di kalangan penghuni Padang Mahsyar yang terkenangkan kampung halaman. Mereka menyesali diri kerana memandang sepi seruan para Rasul dahulu.

Setelah mereka menyaksikan setiap perkara di Padang Mahsyar, teringatlah mereka kebenaran hari Kiamat yang diberitahu oleh para Rasul dahulu.

Dalam ratapan ahli Padang Mahsyar, merintih merayu kepada Allah S.W.T. agar memberi peluang mereka kembali ke dunia walau sejenak untuk memperbaiki keimanan dan melakukan amal soleh, seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran.

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Dan (alangkah ngerinya) jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata: Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ( ke dunia), kami akan mengerjakan amal soleh, Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin".
(As-Sajadah: 12).

Kesedaran yang terlewat hanyalah penyesalan yang tidak berfaedah, kerana planet bumi untuk tempat kembali seperti yang dirayu oleh ahli Padang Mahsyar itu sudah hancur menjadi debu.

Manusia ingin pulang ke dunia, tetapi tidakkah mereka datang dari dunia?

Apakah yang menyebabkan mereka abai terhadap kesempatan yang Allah S.W.T. berikan untuk hidup di dunia dahulu?.

BERSYUKURLAH KEPADA ALLAH S.W.T. KERANA TIDAK MENCIPTAKAN KITA SEBAGAI BINATANG ATAU POKOK.Beruntung sekali kita diciptakan oleh Allah S.W.T. sebagai manusia, bukan sebagai binatang, pokok, batu atau benda-benda jamadat lainnya.

Sungguh banyak kelebihan atau keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah S.W.T. kepada manusia, diantaranya ialah diamanahkan-Nya segala makhluk dan isi bumi ini kepada manusia dan untuk kepentingan manusia.

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas semua makhluk yang telah Kami ciptakan".
(Surah al-Isra': 70).

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Sesungguhnya telah Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk".
(Surah at-Tiin: 4).

Ayat di atas menjelaskan bahawa Allah S.W.T. telah memberi kelebihan dan keistimewaan kepada manusia. 

Namun kebanyakan manusia tidak mahu bersyukur dan mengabdikan diri kepada-Nya. Sedangkan tujuan penciptaan manusia oleh Allah S.W.T. adalah untuk mengabdi kepada-Nya.

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada-Ku.".
(Surah al-Dzariyat: 56).


BUKTI MANUSIA AKAN DIHIDUPKAN KEMBALI OLEH ALLAH S.W.T.
Pada suatu hari, setelah Nabi Muhammad S.A.W. memberi keterangan kepada orang ramai bahawa setiap manusia yang sudah mati akan di hidupkan kembali, maka ramai orang yang kebanyakannya adalah orang -orang yang jahil itu dengan serentak mula mengejek dengan berteriak-teriak dan bersiul-siul sambil berloncat-loncatan.

Di antara orang ramai itu ada dua orang penting yang termasuk kaum cendekiawan dan pemimpin, iaitu Ubay bin Ka'ab dan al-As' bin Wail.

Kedua pemimpin ini selain tidak percaya bahawa orang-orang yang sudah mati beribu-ribu tahun akan hidup kembali, juga akan mempergunakan keterangan itu untuk menjatuhkan atau mengalahkan Rasulullah S.A.W.

Kedua orang itu pulang ke rumahnya untuk mengambil cangkul, lalu menuju ke kuburan. Kuburan itu mereka gali, mereka keluarkan tulang-belulang manusia yang terdapat di dalamnya, lalu membawa tulang-belulang itu ke hadapan Rasulullah S.A.W.

Di hadapan Rasulullah S.A.W., tulang-belulang itu mereka injak-injak dengan kaki sehingga hancur-lebur menjadi debu. Debu itu lalu mereka tiup ke udara sehingga berterbangan. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah:

"Engkaulah yang mengatakan bahawa Allah akan menghidupkannya kembali?"

Untuk menjawab tentangan itu, turunlah Malaikat Jibrail kepada Rasulullah S.A.W. membawa wahyu dari Allah S.W.T.

Allah S.W.T berfirman (yang bermaksud):
"Tidakkah manusia itu melihat dan mengetahui, bahawa Kami telah menciptakan dia dari (setitis) air benih? Dalam pada itu (setelah Kami sempurnakan kejadiannya dan tenaga kekuatannya) maka dengan tidak semena-mena menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya (mengenai kekuasaan Kami menghidupkan semula orang-orang yang mati).
Serta ia mengemukakan satu misal perbandingan kepada Kami (tentang kekuasaan itu), dan ia pula lupakan keadaan Kami menciptakannya sambil ia bertanya: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur seperti debu?". Katakanlah: "Tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pada awal mula wujudnya; dan Ia Maha Mengetahui akan segala keadaan makhluk-makhluk (yang diciptakanNya). Tuhan yang telah menjadikan api dari pohon-pohon yang hijau basah untuk kegunaan kamu, maka kamu pun selalu menyalakan api dari pohon-pohon itu. Tidakkah diakui dan tidakkah dipercayai bahawa Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi (yang demikian besarnya) berkuasa menciptakan semula manusia sebagaimana Ia menciptakan mereka dahulu? Ya! Diakui dan dipercayai berkuasa! Dan Dialah Pencipta yang tidak ada bandinganNya, lagi Yang Maha Mengetahui".
(Yasin: 77-81).


WAJIB SEGERA BERTAUBATWahai mukmin yang dikasihi oleh Allah, jika anda pernah melakukan maksiat maka anda hendaklah segera kembali kepada Allah S.W.T. dengan bertaubat kepadaNya dari dosa itu sebelum terlambat.

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Sesungguhnya siapa yang datang kepada Tuhannya dengan berdosa, pastilah ia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, di situ ia tidak mati dan tidak hidup".
(Thaha: 74).

Jangan harap kita akan terselamat, jika kita tidak segera bertaubat dari maksiat itu, malah kita pasti menerima balasan azabNya. Sebab orang yang 'ashi atau menderhaka, dirinya sentiasa terdedah kepada azab Tuhan pada bila-bila masa saja.

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
""Apakah orang yang merencanakan sesuatu yang buruk boleh merasa aman, bahawa Allah (tidak) akan menjadikan bumi menelan mereka, ataupun menurunkan azab ke atas diri mereka, sedang mereka tiada sedar. Ataupun Tuhan akan menyiksa ketika mereka dalam perjalanan, sedang mereka tidak dapat menolak. Ataupun Dia akan menyiksa mereka dengan beransur-ansur, kerana sesungguhnya Tuhanmu Maha Penyantun Penyayang".
(An-Nahl: 45-47).

Ya Allah! Ya Tuhan kami!
Jadikanlah kami sentiasa mengambil ingatan dari amaranMu. Mengikut jejak langkah Kitab dan RasulMu. Sentiasa berkumpul dalam ketaatanMu. Dan himpunkanlah kami bersama-sama para solihin. Turunkanlah rahmat ke atas kami, wahai Tuhan yang Maha Pemurah dan lagi Maha Penyayang.


PERJANJIAN ROH DENGAN ALLAH S.W.T.
Sebelum wujudnya jasad dalam diri kita ini, sesungguhnya kita telah mengadakan perjanjian dengan Allah S.W.T.

Kita telah berjanji akan mengabdi hanya kepada Allah semata. Di dalam diri manusia tersimpan bukti yang paling besar yang dapat dijadikan sebagai bukti bahawa ada Zat yang paling Agung yang telah menjadikannya.

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan". (Az Zaariyat, 21).

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?". Mereka menjawab: " Betul Engkau Tuhan Kami, kami menjadi saksi." (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ke-Esa-an Tuhan".
(Al- a'raaf, 172).

Jika manusia telah mengadakan perjanjian dengan Allah SWT  ketika di alam azali, mengapa harus diingkari terhadap perjanjian yang telah dilakukan sendiri. Hanya mereka yang tidak mampu mengenal dirinya sendiri yang sesat dan kafir dari ketentuan yang telah Allah S.W.T. gariskan.

Allah S.W.T yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya yang penuh dengan hikmah kehidupan. Semuanya patuh dan taat sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan cara dan tujuannya masing-masing. Bahkan gugurnya sehelai daun dari atas pohon dan jatuh ke atas batu, semuanya berlaku atas perintah dari penciptanya.

TANDA - TANDA KITA TAKUT KEPADA ALLAH S.W.T.Abu-Laits berkata: "Tanda - tanda takut kepada Allah S.W.T. itu kelihatan dalam 7 perkara".

1) Lisannya.
Dia menghindarkan daripada dusta, menyebar fitnah, berbual kosong dan banyak bercakap. Malah menyibukkan diri dengan zikir, membaca Al-Quran dan muzakarah ilmu.

2) Hatinya.
Dia membuang rasa permusuhan, kebodohan dan kedengkian terhadap sahabatnya. Lantaran kedengkian dapat menghapuskan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah S.A.W. telah bersabda: 
"Hasad itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu".

3) Pandangannya.
Maka dia tidak suka memandang pada hal -hal yang haram. Tidak pula terpikat pada dunia. Tetapi dia memandang dengan mengambil iktibar. Rasulullah S.A.W. telah bersabda:
"Barangsiapa memenuhi matanya dengan perkara haram, maka Allah S.W.T. akan memenuhinya daripada api pada hari kiamat".

4) Perutnya.
Maka perutnya tidak diisi makanan yang haram. Itu dosa besar. Sebagaiman Nabi S.A.W. bersabda:
"Manakala sesuap daripada barang haram masuk ke perut seseorang, maka seluruh Malaikat di langit dan di bumi melaknatinya selama sesuatu atau seteguk barang itu berada di dalam perutnya. Jika dia mati dalam keadaan demikian, maka tempatnya di Neraka."

5) Kedua tangannya.
Dia tidak menggunakan untuk perkara yang haram. Tetapi hanya menggunakan untuk taat kepada Allah S.W.T.

6) Langkah kakinya.
Dia tidak berjalan untuk maksiat. Tetapi hanya melangkah untuk taat kepada Allah S.W.T., mencari keredhaaan-Nya serta untuk bergaul dengan para ulama, orang-orang soleh.

7) Ketaatannya.
Dia menjadikan ketaatannya semata-mata untuk mencari keredhaaan Allah S.W.T.
Takut pada riak dan munafik.

Barangsiapa melakukan 7 perkara tersebut, maka dia termasuk kategori orang-orang yang dikasihi oleh Allah S.W.T.


7 SUNNAH RASULLULLAH S.A.W.1. TAHAJJUD
Tahajjud, kerana kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajjudnya. Pastinya doa mudah termakbul dan menjadikan kita semakin hampir dengan Allah S.W.T.

2. MEMBACA AL-QURAN
Membaca al-quran sebelum terbit matahari, alangkah baiknya sebelum mata melihat dunia, sebaiknya mata membaca al-quran terlebih dahulu dengan penuh pemahaman.

3. JANGAN TINGGALKAN MASJID
Jangan tinggalkan masjid terutama di waktu subuh. Sebelum melangkah kemana pun langkahkan kaki ke masjid, kerana masjid merupakan pusat keberkatan, bukan kerana panggilan muadzin tetapi kerana panggilan Allah S.W.T.

4. SOLAT DHUHA
Jaga solat dhuha kerana kunci rezeki terletak pada solat dhuha.

5. SEDEKAH
Jaga sedekah setiap hari. Allah S.W.T. menyukai orang yang suka bersedekah, dan malaikat Allah selalu mendoakan kepada orang yang bersedekah setiap hari. Percayalah, sedekah yang diberikan akan dibalas oleh Allah berlipat kali ganda.

6. WUDUK
Jaga wuduk terus menerus kerana Allah S.W.T. menyayangi hamba yang berwuduk.

7. ISTIGHFAR
Amalkan istighfar setiap saat. Dengan istighfar masalah yang terjadi kerana dosa kita akan dijauhkan oleh Allah S.W.T.TUNJUKKANLAH SIFAT KEHAMBAAN MU DI HADAPAN ALLAH S.W.T.
Berkata Syaikh Ibnu Athaillah:

"Tunjukkanlah sifat-sifat (kehambaan) mu dengan sebenar-benarnya, nescaya Allah S.W.T. akan menolongmu dengan Sifat-Sifat-Nya. Iaitu tunjukkanlah kehinaanmu, nescaya Allah S.W.T. akan menolongmu dengan Kemuliaan-Nya, tunjukkanlah kerendahanmu, nescaya Allah S.W.T. akan menolongmu dengan Kekuasaan (Kudrat)-Nya, dan tunjukkanlah kelemahanmu nescaya Allah S.W.T. akan menolongmu dengan upaya dan Kekuatan-Nya".

Sebagai hamba Allah S.W.T, kita ini adalah makhluk yang lemah, hina, miskin dan mempunyai banyak kekurangan. Oleh yang demikian, hendaklah kita menunjukkan dan mengakui kekurangan-kekurangan tersebut dengan bersikap rendah diri dan merasa selalu memerlukan pertolongan-Nya.

Dengan demikian, maka hati ini akan sentiasa bersih daripada sifat sombong, takbur, dengki, ujub, suka membanggakan diri serta sifat-sifat tercela lainnya.

Selanjutnya ia akan menimbulkan keyakinan bahawa segala sesuatu itu tiada memiliki daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah S.W.T. semata-mata.

MATA MANUSIA TIDAK MAMPU MELIHAT ALLAH S.W.T.Lemah dan sangat terbatasnya kemampuan alat penglihatan manusia, menyebabkan mereka tidak mampu untuk melihat Allah S.W.T.

Seandainya Allah S.W.T. menampakkan wujud-Nya, nescaya mata manusia akan buta. Bahkan seluruh tubuh manusia itu akan rosak binasa disebabkan KeAgungan dan KeHebatan Dzat Allah S.W.T.

Ini ditegaskan oleh Allah S.W.T. dalam Firman-Nya melalui sebuah hadis Qudsi (yang bermaksud):

"Hai Musa!, Engkau sekali-kali tidak akan dapat melihat-Ku. Sungguh mahkluk hidup pasti akan mati kerana melihat-Ku, yang basah pasti menjadi kering kontang, yang kering pasti bertaburan, yang dapat melihat-Ku hanyalah penghuni Syurga dan tidak akan mati pandangannya serta tidak akan hancur binasa tubuhnya".
(Diriwayatkan oleh al-Hakim dari Ibnu Abbas).

Berdasarkan kepada hadis Qudsi di atas, dapat kita ketahui bahawa yang dapat melihat Allah S.W.T. hanyalah penghuni Syurga. Kerana setelah mereka mati, diciptakan semula oleh Allah S.W.T. dengan sifat-sifat kesempurnaan, kekal selama-lamanya, dilenyapkan segala kelemahan-kelemahan manusia sehingga mereka sanggup untuk melihat Allah S.W.T. bahkan mereka memperolehi kenikmatan ketika memandang kepada-Nya.

Bagaimanapun, tiada seorang juapun yang mengetahui hakikat memandang tersebut dan cara-caranya. Sedangkan para ulama salaf berpendapat bahawa soal ru'yah (memandang) itu berpangkal pada `Bila Kaifa' (tidak tahu bagaimana caranya), sehingga kita tidak dapat memperkirakan atau menggambarkannya.

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Maka tiada seorangpun yang mengetahui apa-apa yang dirahsiakan untuk mereka, iaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan".
(Surah al-Sajdah: 17).

IBADAH SELAMA 50 TAHUN YANG SIA - SIAWahab bin Munabbah bercerita:

Ada seorang Nabi telah menyembah kepada Allah S.W.T. selama 50 tahun. 
Kemudian dia mendapat wahyu dari Allah mengatakan: 

"Aku telah mengampunimu".

Dia (nabi) bertanya: "Mengapa Engkau mengampuniku sedangkan aku tidak pernah berdosa?".

Kemudian Allah S.W.T. memerintahkan agar sebatang pohon menimpanya sehingga dia kesakitan dan tidak tidur semalam suntuk.

Kemudian dia (nabi) mengadukan perihalnya itu kepada Allah S.W.T.
Maka pohon itu berkata:

"Sesungguhnya Allah berkata kepadamu bahawa ibadah 50 tahun itu belum cukup untuk menebus keluhan itu".

ALLAHU AKBAR!

Allah S.W.T. berfirman dalam sebuah hadis Qudsi (yang bermaksud):
"Barangsiapa tidak rela dengan keputusan-Ku dan tidak syukur pula dengan pemberian-Ku, hendaklah dia cari Tuhan selain Aku".JANGAN BERPUTUS ASA KETIKA DIUJI OLEH ALLAH S.W.T.Syaikh Ibnu Athaillah mengatakan:

"Barangsiapa yang menyangka terlepasnya kasih sayang Allah daripada Kudrat-Nya, maka yang demikian itu (menandakan) kedengkalan pengetahuannya.".

Sebagaimana yang dinyatakan, bahawa Allah S.W.T. mencurahkan Kasih Sayang-Nya dengan mendatangkan berbagai cubaan kepada hamba-Nya. Oleh yang demikian, jika ada orang yang merasakan dirinya tidak memperolehi rahmat atau kasih sayang daripada Allah ketika dia menerima cubaan, bererti iman dan keyakinannya amat lemah sekali.

Allah S.W.T. menyindir orang yang berfikiran seperti ini dengan firman-Nya (yang bermaksud);

"Dan di antara manusia ada orang yang menyembah dengan berada di tepi-tepi. Maka andainya dia memperolehi kebajikan, maka tetaplah dia dalam keadaan tersebut. Jika dia ditimpa oleh sesuatu bencana maka berpaling dia ke belakang, maka rugilah dia dunia dan akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata".  (Surah al-Hajj: 11).

Menurut al-Nadawi, kebanyakan manusia itu menganggap bahawa cubaan atau ujian hidup itu boleh melemahkan cita-cita dan melumpuhkan keyakinannya. Kerana pada dasarnya manusia itu hanya mengingini yang mudah-mudah dan tidak mahu menghadapi kesusahan apalagi cubaan hidup.

Bagaimanapun, bagi orang-orang yang beriman dan yang mahu memperkukuh serta menyempurnakan akidahnya, cubaan atau ujian itu akan semakin memperkukuh semagatnya untuk mengabdi kepada Ilahi serta meningkatkan ketakwaannya kepada Allah S.W.T.

Lebih lanjut, al-Nadawi mengatakan, jika cubaan-cubaan hidup yang dialami semakin sering menimpa seseorang, maka mereka percaya bahawa yang mendatangkan semuanya itu adalah Allah S.W.T. yang merupakan iradah Ilahiyyah dan hikmah Rabbaniyyah.TANDA-TANDA ORANG YANG MENDAPAT HIDAYAH DAN ORANG YANG DISESATKAN OLEH ALLAH S.W.T.
Di antara tanda-tanda orang yang telah disesatkan atau dihinakan oleh Allah S.W.T adalah seperti berikut:

1) Merasa berat dan susah hendak mengerjakan perintah-perintah-Nya, walaupun dia sudah berusaha ke arah itu.

2) Mudah tergoda untuk melanggar larangan-larangan-Nya, walaupun sudah berusaha untuk menghindarinya.

3) Merasakan bahawa dirinya tidak lagi memerlukan pertolongan Allah, sehingga dia tidak pernah berdoa kepada-Nya.


Manakala di antara tanda-tanda orang yang memperolehi taufik dan hidayah dari Allah pula ialah seperti berikut:

1) Merasa mudah dan ikhlas hatinya dalam mengerjakan perintah-perintah Allah S.W.T.

2) Tidak mudah tergoda untuk mengerjakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah S.W.T.

3) Sentiasa berdoa kepada Allah untuk memohon pertolongan-Nya dalam menghadapi setiap masaalah yang dihadapinya, baik berkaitan dengan dunia, terutama berkenaan dengan masaalah akhirat.

Demikianlah perbezaan antara orang-orang yang sesat dengan orang-orang yang memperolehi taufik dan hidayah dari Allah S.W.T.

Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat taufik dan hidayah dari Allah S.W.T.


HANYA SEORANG YANG MASUK KE SYURGA DARIPADA SETIAP SERIBU ORANGSetelah datang arahan daripada Allah S.W.T supaya orang-orang mujrimun (kafir) berpisah daripada orang-orang yang beriman maka kedudukan manusia di padang Masyar telah terbahagi kepada dua golongan, iaitu golongan mukminun dan golongan mujrimun. 

Ketika puak mujrimun (kafir) dipisahkan daripada orang-orang yang beriman, mereka mula merasai ketakutan yang terlalu amat.

Ketika itu, datang seruan kedua yang memerintahkan Nabi Adam A.S;
"Wahai Adam, hantarkanlah kiriman untuk ke neraka".

Kemudian Nabi Adam A.S. bertanya semula kepada Allah S.W.T.
"Sebanyak mana wahai Tuhan?".

Lalu Allah S.W.T menegaskan;
"Bahawa daripada seribu orang, sembilan ratus sembilan puluh sembilan untuk neraka, hanya satu daripada seribu yang dimasukkan ke syurga".

Mulai dari saat itu, puak-puak yang menyeleweng daripada ayat-ayat Allah S.W.T. diheret keluar daripada kumpulan orang-orang yang beriman oleh para Malaikat, yang berbaki hanya satu genggaman yang akan dimasukkan ke syurga Allah S.W.T.
Sebesar manakah genggaman Tuhan itu? Hanya Allah S.W.T. sahaja yang Maha Mengetahui.

Ketika Abu Bakar As-Siddiq r.a. mendengar hadis tersebut disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W. lalu Abu Bakar berdoa kepada Allah S.W.T;

"Semoga kita termasuk kedalam genggaman Tuhan itu". iaitu dalam kalangan orang-orang mukmin yang bakal menikmati syurga Allah S.W.T.

KITA BERSUJUD CUMA BEBERAPA SAAT SAHAJA MANAKALA MALAIKAT BERSUJUD SEHINGGA HARI KIAMAT. RENUNGKANLAH!Ammar bin Mansur berkata;

"Ketika saya di bawah mimbar, Ady bin Ar that berkata : Sukakah jika saya ceritakan kepadamu sebuah hadis dari Rasullullah S.A.W?

Jawab para hadirin: "Ya".

Maka dia berkata;

"Rasulullah S.A.W. bersabda; "Allah telah menjadikan Malaikat di langit ke tujuh yang terus menerus sujud sejak dijadikan oleh Allah hingga hari Kiamat, selalu gementar sendi mereka kerana takut kepada Allah.
Maka bila tiba hari Kiamat, mereka mengangkat kepala sambil membaca:

"Maha Suci Engkau Tuhan, kami belum menyembah kepada-Mu dengan sesungguh erti menyembah".


PENDERITAAN DI AKHIRAT LEBIH DAHSYAT DARIPADA PENDERITAAN DI DUNIAMuqatil bin Sulaiman berkata;

"Makhluk akan berdiri menanti pada hari kiamat selama 100 tahun, tenggelam dalam peluhnya sendiri. Dan 100 tahun dalam kegelapan dan kebingunan. Sedang 100 tahun lagi mereka sibuk bagaikan gelombang mengajukan tuntutan kepada Tuhan.

.Sesungguhnya hari Kiamat itu seperti 5000 tahun, tetapi bagi seorang mukmin yang ikhlas bagaikan sesaat

Kerana itu, wahai orang yang sihat akal hendaklah bersabar terhadap penderitaan dunia dalam melaksanakan taat kepada Allah untuk memudahkan bagimu segala kesusahan-kesusahan di hari Kiamat".

RENUNGKANLAH SEGALA CIPTAAN ALLAH S.W.T.

Berkata Syaikh Ibnu Athaillah:
"Allah telah memerintahkan kepada kamu selama kamu hidup di dunia ini, agar engkau memperhatikan semua ciptaan Allah dan kelak di akhirat, Allah akan memperlihatkan kepadamu Kesempurnaan Dzat-Nya.".

Sebagai hamba yang beriman, kita mesti pandai memerhatikan serta merenungkan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di alam raya ini. Kerana dengan memikirkan dan merenungkan ciptaan Allah itu, kita akan dapat mengetahui hakikat Ilahiyah (sifat -sifat Allah S.W.T).

Kalau kita sudah mengetahui akan hakikat Ilahiyah, maka bila dan di mana jua pun kita akan selalu merasa di awasi oleh Allah S.W.T., sehingga kita dapat menjaga tingkah laku dan merasa takut melakukan maksiat.