TANGISAN KHALIFAH UMAR AL-KHATTABDiriwayatkan bahawa pada suatu hari, anak Khalifah Umar Al-Khattab pulang dari sekolah sambil menangis. Ketika ditanya oleh ayahnya, anak itu menjawab: "Teman-temanku di sekolah menghitung tampalan bajuku dan mengejekku. Kata mereka, lihatlah anak Amirul Mukminin bajunya bertampal-tampal seperti ini".

Mendengar pengaduan anaknya itu menimbulkan rasa kasihan dalam hati Umar terhadap anaknya. Oleh kerana itu beliau mengirim sepucuk surat kepada Bendahari negara, meminta agar beliau dipinjamkan wang empat dirham dengan jaminan gajinya bulan depan dipotong.

Maka Bendahari negara itu mengirimkan surat jawapan yang berbunyi:
"Wahai Umar, adakah engkau sudah dapat memastikan bahawa engkau akan hidup sampai bulan depan? Bagaimana kalau kau mati sebelum membayar hutangmu? Apa yang akan kamu perbuat terhadap hutangmu itu di hadapan Allah S.W.T ?"

Membaca surat itu maka Umar tersungkur menangis, lalu berkata kepada anaknya:
"Pergilah engkau wahai anakku ke sekolah sebagaimana biasanya kerana aku tidak dapat memperhitungkan umurku walaupun sejam lagi".