RENUNGKANLAH SEGALA CIPTAAN ALLAH S.W.T.

Berkata Syaikh Ibnu Athaillah:
"Allah telah memerintahkan kepada kamu selama kamu hidup di dunia ini, agar engkau memperhatikan semua ciptaan Allah dan kelak di akhirat, Allah akan memperlihatkan kepadamu Kesempurnaan Dzat-Nya.".

Sebagai hamba yang beriman, kita mesti pandai memerhatikan serta merenungkan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di alam raya ini. Kerana dengan memikirkan dan merenungkan ciptaan Allah itu, kita akan dapat mengetahui hakikat Ilahiyah (sifat -sifat Allah S.W.T).

Kalau kita sudah mengetahui akan hakikat Ilahiyah, maka bila dan di mana jua pun kita akan selalu merasa di awasi oleh Allah S.W.T., sehingga kita dapat menjaga tingkah laku dan merasa takut melakukan maksiat.