HANYA SEORANG YANG MASUK KE SYURGA DARIPADA SETIAP SERIBU ORANGSetelah datang arahan daripada Allah S.W.T supaya orang-orang mujrimun (kafir) berpisah daripada orang-orang yang beriman maka kedudukan manusia di padang Masyar telah terbahagi kepada dua golongan, iaitu golongan mukminun dan golongan mujrimun. 

Ketika puak mujrimun (kafir) dipisahkan daripada orang-orang yang beriman, mereka mula merasai ketakutan yang terlalu amat.

Ketika itu, datang seruan kedua yang memerintahkan Nabi Adam A.S;
"Wahai Adam, hantarkanlah kiriman untuk ke neraka".

Kemudian Nabi Adam A.S. bertanya semula kepada Allah S.W.T.
"Sebanyak mana wahai Tuhan?".

Lalu Allah S.W.T menegaskan;
"Bahawa daripada seribu orang, sembilan ratus sembilan puluh sembilan untuk neraka, hanya satu daripada seribu yang dimasukkan ke syurga".

Mulai dari saat itu, puak-puak yang menyeleweng daripada ayat-ayat Allah S.W.T. diheret keluar daripada kumpulan orang-orang yang beriman oleh para Malaikat, yang berbaki hanya satu genggaman yang akan dimasukkan ke syurga Allah S.W.T.
Sebesar manakah genggaman Tuhan itu? Hanya Allah S.W.T. sahaja yang Maha Mengetahui.

Ketika Abu Bakar As-Siddiq r.a. mendengar hadis tersebut disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W. lalu Abu Bakar berdoa kepada Allah S.W.T;

"Semoga kita termasuk kedalam genggaman Tuhan itu". iaitu dalam kalangan orang-orang mukmin yang bakal menikmati syurga Allah S.W.T.