IBADAH SELAMA 50 TAHUN YANG SIA - SIAWahab bin Munabbah bercerita:

Ada seorang Nabi telah menyembah kepada Allah S.W.T. selama 50 tahun. 
Kemudian dia mendapat wahyu dari Allah mengatakan: 

"Aku telah mengampunimu".

Dia (nabi) bertanya: "Mengapa Engkau mengampuniku sedangkan aku tidak pernah berdosa?".

Kemudian Allah S.W.T. memerintahkan agar sebatang pohon menimpanya sehingga dia kesakitan dan tidak tidur semalam suntuk.

Kemudian dia (nabi) mengadukan perihalnya itu kepada Allah S.W.T.
Maka pohon itu berkata:

"Sesungguhnya Allah berkata kepadamu bahawa ibadah 50 tahun itu belum cukup untuk menebus keluhan itu".

ALLAHU AKBAR!

Allah S.W.T. berfirman dalam sebuah hadis Qudsi (yang bermaksud):
"Barangsiapa tidak rela dengan keputusan-Ku dan tidak syukur pula dengan pemberian-Ku, hendaklah dia cari Tuhan selain Aku".