TUNJUKKANLAH SIFAT KEHAMBAAN MU DI HADAPAN ALLAH S.W.T.
Berkata Syaikh Ibnu Athaillah:

"Tunjukkanlah sifat-sifat (kehambaan) mu dengan sebenar-benarnya, nescaya Allah S.W.T. akan menolongmu dengan Sifat-Sifat-Nya. Iaitu tunjukkanlah kehinaanmu, nescaya Allah S.W.T. akan menolongmu dengan Kemuliaan-Nya, tunjukkanlah kerendahanmu, nescaya Allah S.W.T. akan menolongmu dengan Kekuasaan (Kudrat)-Nya, dan tunjukkanlah kelemahanmu nescaya Allah S.W.T. akan menolongmu dengan upaya dan Kekuatan-Nya".

Sebagai hamba Allah S.W.T, kita ini adalah makhluk yang lemah, hina, miskin dan mempunyai banyak kekurangan. Oleh yang demikian, hendaklah kita menunjukkan dan mengakui kekurangan-kekurangan tersebut dengan bersikap rendah diri dan merasa selalu memerlukan pertolongan-Nya.

Dengan demikian, maka hati ini akan sentiasa bersih daripada sifat sombong, takbur, dengki, ujub, suka membanggakan diri serta sifat-sifat tercela lainnya.

Selanjutnya ia akan menimbulkan keyakinan bahawa segala sesuatu itu tiada memiliki daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah S.W.T. semata-mata.