BERSYUKURLAH KEPADA ALLAH S.W.T. KERANA TIDAK MENCIPTAKAN KITA SEBAGAI BINATANG ATAU POKOK.Beruntung sekali kita diciptakan oleh Allah S.W.T. sebagai manusia, bukan sebagai binatang, pokok, batu atau benda-benda jamadat lainnya.

Sungguh banyak kelebihan atau keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah S.W.T. kepada manusia, diantaranya ialah diamanahkan-Nya segala makhluk dan isi bumi ini kepada manusia dan untuk kepentingan manusia.

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas semua makhluk yang telah Kami ciptakan".
(Surah al-Isra': 70).

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Sesungguhnya telah Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk".
(Surah at-Tiin: 4).

Ayat di atas menjelaskan bahawa Allah S.W.T. telah memberi kelebihan dan keistimewaan kepada manusia. 

Namun kebanyakan manusia tidak mahu bersyukur dan mengabdikan diri kepada-Nya. Sedangkan tujuan penciptaan manusia oleh Allah S.W.T. adalah untuk mengabdi kepada-Nya.

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada-Ku.".
(Surah al-Dzariyat: 56).