BUKTI ADANYA SIKSAAN DIDALAM KUBURDiriwayatkan oleh Muslim dari Zaid bin Tsabit:
Pada suatu hari, kami bersama Rasulullah S.A.W. di dalam kebun kepunyaan Bani Najjar.
Rasulullah sedang berada di atas himar (binatang tunggangan), tiba- tiba himar itu terkejut sampai miring badannya, sehingga Rasulullah hampir terjatuh. Rupa-rupanya di tempat itu terdapat 6 atau 5 atau 4 kuburan. 

Maka Rasulullah S.A.W. bertanya: "Siapakah yang mengetahui kuburan siapakah ini?"
Seorang lelaki menerangkan bahawa dia kenal akan orang-orang yang dikuburkan di tempat itu.
Rasulullah S.A.W. bertanya: "Bilakah mereka meninggal dan dikuburkan di situ?"
Lelaki itu menjawab: "Sejak sekian waktu lamanya".
Maka Rasulullah S.A.W. bersabda: "Mereka semua sedang disiksa. Sekiranya tidak dikhuatirkan yang kamu akan takut, aku akan mendoakan kepada Allah S.W.T. agar diberikan kepada kamu kemampuan untuk mendengarkan siksa kubur sebagaimana aku sendiri mendengarnya".

Lalu Rasulullah S.A.W. menghadapkan muka beliau kepada kami semua dan berkata: "Berdoalah agar Allah S.W.T. melindungi kita dari siksa Neraka".
Kami lalu berdoa memohon dilindungi oleh Allah S.W.T. dari siksa Neraka.
Rasulullah S.A.W. berkata: "Berdoalah agar dilindungi oleh Allah S.W.T. dari siksa kubur".
Kami berdoa agar Allah S.W.T. melindungi kami dari siksa kubur.
Rasulullah S.A.W. berkata: "Mohonlah perlindungan Allah S.W.T. dari segala bahaya yang nyata dan bahaya yang tidak nyata".
Lalu kami berdoa agar dilindungi oleh Allah S.W.T. dari bahaya nyata dan bahaya yang tidak nyata
Rasulullah S.A.W. berkata: "Mohonlah perlindungan Allah S.W.T. dari bahaya Dajjal".
Kami pun berdoa kepada Allah S.W.T. agar dilindungi dari bahaya Dajjal.
Diriwayatkan oleh at-Tahawy dari Ibnu Mas'ud, bahawa Rasulullah S.A.W. pernah berkata:
"Ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah S.W.T. yang diperintahkan untuk dipukul 100 kali dalam kuburnya, tetapi oleh kerana hamba itu semasa hidupnya selalu berdoa agar dilindungi dari siksa kubur, maka dia dipukul hanya satu kali. Dengan sekali pukul itu, kuburnya dipenuhi dengan api. Setelah api hilang dan dia sembuh dari pukulan itu, ia bertanya kepada Malaikat:
"Kenapa aku dipukul?".
Malaikat menjawab: " Engkau pernah solat tanpa wuduk dan pernah melewati orang yang sedang dianiaya tetapi engkau tidak memberikan pertolongan".