KEANGKUHAN IBLIS DAN KEENGGANANNYA UNTUK BERSUJUD DI HADAPAN ADAM A.S.
Jauh sebelum menciptakan Adam a.s, Allah S.W.T. telah memberitahu para malaikat bahawa Dia akan menciptakan manusia dari tanah. Sejak jauh hari mereka juga telah diperintahkan untuk bersujud kepadanya jika Allah telah selesai menciptakannya sebagai bentuk permuliaaan, penghormatan dan pelaksanaan perintah Allah S.W.T.

Segenap malaikat mematuhi dan melaksanakan perintah tersebut, dan hanya iblis yang membangkang. Ia bukan dari jenis malaikat, melainkan dari jenis jin, dan membangkang pada Allah memang sudah menjadi tabiat serta wataknya.

Ia kemudian enggan sujud di hadapan Adam dan bersikap sombong kepada Allah S.W.T.
Ia mengaku dirinya lebih baik daripada Adam lantaran ia diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah, dan menurutnya unsur api lebih baik daripada unsur tanah.

Dalam hal ini ia telah melakukan kesalahan dan menentang perintah Allah S.W.T.
Ketika itulah Allah S.W.T. langsung mengeluarkan dua keputusan yang sangat penting.
Keputusan pertama ditujukan kepada iblis.

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Maka keluarlah kamu dari syurga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang diusir, Sesungguhnya kutukanKu tetap atasmu sampai Hari Pembalasan"
(QS: Shaad (38): 77-78)

Sedangkan keputusan kedua ditujukan kepada Adam;

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu syurga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim".
(QS: Al-Baqarah (2): 35).

Allah S.W.T. mengusir pembangkang ini (iblis) dari pintu rahmatNya (syurga) dan menamainya`IBLIS' sebagai bentuk pengumuman bahawa ia telah terusir dan terputus dari rahmat serta pengampunan Allah S.W.T.

Allah S.W.T. telah mencampakkan iblis dari langit dengan status tercela dan terusir. 
Ketika iblis meminta penangguhan atas dirinya sehingga hari berbangkit (kiamat), maka Allah S.W.T. Yang Maha Penyantun Lagi Maha Sabar yang tidak pernah tergesa-gesa menghukum hamba yang membangkang kepada-Nya ini pun mengqabulkan permintaannya.

Iblis pun bersorak-sorak penuh riang.

Disebabkan merasa dirinya aman dari kematian sehingga hari kiamat, ia semakin berani dan melampaui batas.

Iblis berkata: 
"Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hamba Mu yang ikhlas di antara mereka". (QS: Shaad (38): 82-83).

"Terangkanlah kepadaku inikah orangnya yang Engkau muliakan atas diriku, Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai Hari Kiamat, nescaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil". (QS: Al Israa' (17): 62).

Allah S.W.T. kemudian mengeluarkan ancaman berupa seksaan teramat pedih bagi iblis dan pengikut-pengikutnya yang membangkang perintah Allah S.W.T. serta bermaksiat kepada-Nya.

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Maka yang benar (adalah sumpahKu) dan hanya kebenaran itulah yang Ku Katakan. Sesungguhnya Aku pasti akan memenuhi neraka Jahannam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu diantara mereka kesemuanya".
(QS: Shaad (38): 84-85).