APABILA MATAHARI TERBIT DARI ARAH BARAT........
Jika matahari terbit dari arah barat, maka keimanan tidak lagi di terima dari seseorang yang sebelumnya tidak beriman, sebagaimana tidak di terimanya taubat orang yang melakukan maksiat.

Terbitnya matahari dari barat adalah salah satu tanda besar Kiamat yang dapat dilihat oleh setiap orang yang ada pada zaman tersebut.

Ketika itu mereka akan menyaksikan segala kegoncangan yang memaksa mereka untuk membenarkan Allah S.W.T. dan tanda-tanda Kebesaran-Nya.

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Maka tatkala mereka melihat azab Kami, mereka berkata; "kami beriman hanya kepada Allah saja dan kami kafir kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah". Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka melihat siksa Kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hamba-Nya. Dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir".
(Al-Mu'min: 85).

Ketika matahari terbit dari arah barat, perasaan takut yang teramat sangat di dalam hati akan mematikan segala syahwat dan nafsu dan setiap kekuatan dalam badan akan menjadi lemah.

Maka, semua manusia kerana keyakinan mereka akan dekatnya Kiamat menjadikan mereka bagaikan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, dan terputusnya segala ajakan untuk melakukan kemaksiatan.

Maka orang yang bertaubat pada masa itu tidak akan diterima taubatnya, sebagaimana tidak diterima taubat orang yang sedang menghadapi sakaratul maut.

Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Taubat itu dibentangkan selama matahari belum terbit dari barat".
(Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath-thabari dari Abdullah bin Mas'ud).