HARTA PUSAKA RASULULLAH S.A.W.
Pada suatu hari, Hazrat Abu Hurairah pergi ke pasar dan mengumumkan kepada orang ramai:

"Wahai saudara-saudaraku, kamu sedang duduk-duduk saja di sini dan harta pusaka Rasulullah S.A.W. sedang dibahagi-bahagikan di masjid".

Orang ramai pun berkejaranlah ke masjid dan mereka mendapati tidak ada suatu harta benda pun yang sedang dibahagikan disitu dan mereka kembali dengan perasaan sedih.

Hazrat Abu Hurairah bertanya kepada mereka:

"Apakah yang sedang berlaku di masjid?".

Mereka menjawab:

"Ada beberapa orang sedang membaca Al-Quran dan ada beberapa orang sedang memuji serta membesarkan Allah S.W.T.".

Hazrat Abu Hurairah berkata:

"Inilah yang kami panggil harta pusaka Rasulullah S.A.W."