NERAKA MEMPUNYAI 7 TINGKATAN
Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Jahannam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka".
(Al Hijr : 44).

Maksudnya, Neraka itu mempunyai 7 tingkatan, sebahagian yang satu di atas sebahagian yang lain. Di antara tiap-tiap tingkatan yang satu ke tingkatan yang lain berjarak sekitar perjalanan 70 tahun.

1) Tingkatan pertama adalah Neraka Jahannam. 
Neraka ini disediakan untuk orang-orang Islam yang derhaka.

2) Dibawahnya adalah Neraka Ladzo
Ertinya Neraka yang menyala-nyala apinya sehingga mengupas kulit-kulit.

3) Dibawahnya adalah Neraka Huthamah.
Menghancurkan para penghuninya sehingga mereka binasa.

4) Dibawahnya adalah Neraka Sa'ir.
Ertinya Neraka yang menyala-nyala apinya sehingga sebahagian memakan sebahagian yang lain.

5) Dibawahnya adalah Neraka Saqar.
Yang menghancurkan kulit-kulit dan daging-daging.

6) Dibawahnya adalah Neraka Jahim.
Ertinya bara api yang tebal.

7) Dibawahnya adalah Neraka Hawiyah.
Sesiapa yang masuk ke dalamnya tidak akan dapat keluar darinya tetapi akan jatuh di dalamnya selama-lamanya.

Neraka yang pertama kali penuh adalah Neraka Hawiyah, kemudian atasnya hingga penuh kesemuanya.

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
".......Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka".
(Al Hijr : 44).

Maksudnya, tiap-tiap pintu dari para pengikut syaitan telah ditentukan bahagiannya. Ertinya, tiap-tiap tingkatan (Neraka), Allah telah menjadikan ada penghuninya.

Sesungguhnya tiap-tiap tingkatan itu lebih pedih seksaannya daripada tingkatan yang berada di atasnya terpaut 70 kali ganda.
Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Api yang dinyalakan oleh anak Adam, (panasnya) satu berbanding tujuh puluh panasnya Neraka Jahannam".
Para sahabat bertanya: "Demi Allah, wahai Rasulullah, apabila jelas demikian pastilah sudah cukup."
Rasulullah S.A.W. bersabda: "Sesungguhnya api itu digandakan 76 kali, dan semua panasnya sama".