ADAKAH KITA AKAN MASUK SYURGA KERANA IBADAT KITA ATAU KERANA RAHMAT DARI ALLAH S.W.T.?
Ada seorang lelaki dari Bani Israil, dia tinggal di sebuah pulau untuk beribadah kepada Allah S.W.T. Setiap hari, dia sentiasa beribadah dan mengasingkan diri dari orang lain. 

Sewaktu Allah S.W.T. mencabut nyawanya setelah lima ratus tahun dari peribadatannya itu, (Manusia pada zaman itu memiliki umur yang panjang), 

Allah S.W.T. berfirman kepadanya:
"Apakah kamu akan masuk syurga kerana ibadahmu atau kerana rahmat-Ku"?

Lelaki itu menjawab: "Dengan ibadahku, kerana ibadahku sangat banyak iaitu selama lima ratus tahun".

Maka Allah S.W.T. berfirman:
"Wahai Malaikat-Ku, bandingkanlah amal ibadahnya dengan jumlah nikmat-Ku kepadanya".

Malaikat pun menghitungnya, lalu mereka mendapati bahawa solatnya, ibadahnya dan rasa syukurnya selama lima ratus tahun itu belum seimbang dengan nikmat mata (penglihatan).

Maka Allah S.W.T. berfirman:
"Seretlah lelaki ini ke dalam api neraka".

Maka lelaki itu pun menangis dan berteriak bagaikan histeria dan berkata: "Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam syurga kerana rahmat-Mu".

Maka Allah S.W.T. merahmatinya dan memasukkannya ke dalam Syurga.
Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Seseorang di antara kamu itu tidak akan masuk syurga dengan amalnya kecuali dengan rahmat Allah S.W.T"
Para sahabat r.a. bertanya: "Engkau juga wahai Rasulullah?".
Rasulullah S.A.W. bersabda: "Ya, aku juga, kecuali apabila Allah meliputiku dengan rahmat-Nya".

(Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim).