ALLAH S.W.T. ADALAH MAHA MENDENGAR
Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata:

"Suatu ketika, aku bersembunyi di sebalik Ka'bah dan aku terjumpa dua orang musyrik. Lalu aku mendengar salah seorang dari mereka berkata kepada yang lain,

"Apakah Tuhan Muhammad (Allah S.W.T.) mendengar perbicaraan kita?".

Maka saudaranya yang buta itu berkata kepadanya,: 

"Apabila kita mengeraskan suara, maka Dia (Allah S.W.T) akan mendengarnya dan apabila kita merendahkan suara, maka Dia (Allah S.W.T) tidak akan mendengarnya".

Maka turunlah ayat berikut:

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Tiada perbicaraan rahsia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. Tiada (perbicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. Tiada (pula) perbicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudia Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu".
(al-Mujadilah (58) : 7).