KATAK MEMBERI NASIHAT KEPADA NABI DAUD A.S.
Pada suatu masa, Nabi Daud a.s. telah keluar ke pesisir untuk beribadat dan apabila telah genap setahun, dia berdoa:

"Ya Rabbi Ya Tuhanku, telah bengkok belakangku dan lemah mataku serta kering air mataku, tetapi aku belum juga mengetahui nasibku".

Maka Allah S.W.T. memerintahkan seekor katak untuk menjawab doa Nabi Daud a.s. itu, lalu katak itu berkata:

"Hai Nabi Allah, apakah anda mengungkit pada Tuhan ibadatmu yang setahun?  Demi Allah yang mengutusmu menjadi Nabi, saya di hutan ini selama 30 tahun atau 60 tahun bertasbih, bertahmid kepada Allah, sedangkan persediaan ku tetap gementar kerana takutkan Tuhanku".

Maka menangislah Nabi Daud a.s.