JANGAN SEKALI-KALI MENGHAMPIRI ZINA
Nabi Musa a.s. bertanya kepada Allah S.W.T:

"Ya Tuhan, apakah seksaan untuk orang yang berzina?".

Allah S.W.T. menjawab:

"Ku kenakan kepadanya baju besi dari Neraka, Kalau diletakkan di gunung, tentu hancur".