"KAMI SUDAH MELIHAT DAN MENDENGAR, MAKA KEMBALIKANLAH KAMI KE DUNIA....."
Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"(Alangkah hebatnya) jika engkau (hai Muhammad) melihat nanti (di Akhirat) ketika orang-orang yang berbuat jahat itu sama-sama menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka sambil berkata: Hai Tuhan kami, kami sudah melihat dan sudah mendengar, maka kembalikanlah kami (hidup kembali di dunia), kami akan berbuat yang baik-baik, kerana sesungguhnya kami sudah yakin".
(as-Sajadah: 12).

Demikianlah hebatnya sesalan yang akan menimpa diri setiap manusia yang berbuat jahat di permukaan bumi sekarang ini. Selama hidup di bumi ini mereka berlaku sombong dan angkuh kerana merasa diri berkecukupan: Cukup harta, cukup ilmu pengetahuan dan kedudukan.

Dengan serba cukup itu mereka lupa daratan, lupa diri, lupa kehidupan Akhirat. Mereka berbuat seolah-olah mereka akan hidup kekal selama-lamanya di permukaan bumi. Mereka berbuat sekehendak hati tanpa mempedulikan halal dan haram, yang baik dan yang buruk.

Setelah mereka dihadapkan ke hadapan Tuhan di Alam Akhirat, setelah melihat siksa Neraka, mereka menundukkan kepala kepada Tuhan, memohon agar dikembalikan hidup di dunia dan berjanji akan mengerjakan segala kebajikan.

Apa jawapan Tuhan terhadap keluhan yang menyedihkan ini?

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Rasakanlah olehmu sebagai akibat kelupaan kamu terhadap hari (Akhirat) ini. Sesungguhnya Kami akan lupakan (biarkan) pula kamu, rasakanlah azab yang kekal sebagai balasan dari apa yang kamu telah perbuat semasa hidupmu".
(as-Sajadah: 14)