SIAPAKAH YANG PALING JAHAT DI ANTARA IBLIS DENGAN NAFSU?Imam Al-Ghazali berkata:

"Ketahuilah wahai manusia! Sesungguhnya nafsu yang memerintahkan kejahatan itu lebih memusuhimu daripada iblis.

Syaitan hanyalah memperalat nafsu syahwat untuk menguasaimu. Janganlah engkau tertipu oleh nafsumu dengan segala angan-angan dan kepalsuan. Watak nafsu adalah merasa aman, suka berlengah-lengah, bersuka-suka dan malas.

Setiap rayuannya adalah batil dan palsu belaka. Jika engkau rela menuruti rayuannya, hancurlah engkau, jika engkau lambat memperhitungkannya engkau tentu akan tenggelam.

Jika engkau lemah melawannya, lalu mengikuti keinginannya, tentulah dia akan melemparmu ke Neraka.

Nafsu tidak akan pernah menuju kepada kebaikan. Ia sumber bencana, Dialah markas iblis serta tempat segala keburukan yang hanya diketahui oleh Allah S.W.T.

Sesungguhnya Allah S.W.T. mengetahui segala yang engkau perbuat, baik atau pun buruk."

(Sumber: Mukasyafah Al-Qulub, tulisan Imam Al-Ghazali).