APABILA MULUT MANUSIA DITUTUP KETIKA BERADA DI PADANG MAHSYAR......
Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Pada hari ini Kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada Kami tangan-tangan mereka memberitahu kesalahan masing-masing, dan kaki-kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan"
(Surah Yasin : ayat 65).

Ibnu Kasir mengatakan: "Ayat ini mendedahkan perihal keadaan orang-orang kafir, musyrik dan munafiq pada hari kiamat, ketika dibicara di hadapan Allah S.W.T., mereka menafikan jenayah dosa yang telah mereka lakukan di dunia dan mereka bersumpah bahawa mereka tidak melakukan dosa-dosa tersebut. Maka Allah tutup dan menegah mulut mereka daripada berkata, lalu berkatalah pancaindera mereka mendedahkan seluruh perbuatan dosa yang telah mereka lakukan di dunia."


Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Kemudian dikatakan kepada hamba itu: "Kami utus saksi Kami sekarang juga kepada engkau". Lalu dia berfikir sendiri, siapakah agaknya saksi yang akan menyaksikan atas aku? Maka ditutup mulutnya dan dikatakan kepada pahanya, dagingnya dan tulangnya: "Bercakaplah!" Lalu bercakaplah pahanya, dagingnya dan tulangnya menerangkan amalannya. Dan yang demikian itu untuk melemahkannya dari dirinya sendiri, dan itulah orang-orang munafiq dan itulah orang-orang yang Allah murka ke atasnya".
(Riwayat Muslim).

Uqbah bin Amir r.a. berkata: Sesungguhnya  dia telah mendengar Nabi S.A.W. bersabda:
"Sesungguhnya anggota badan manusia yang pertama bercakap ketika mulut-mulut ditutup ialah peha sebelah kaki kiri."
(Riwayat Ahmad dan at-Thobarani).