MUKJIZAT RASULULLAH S.A.W.
Di antara mukjizat Rasulullah S.A.W. adalah keluarnya air dari celah-celah jari baginda dan menjadikan air yang sedikit menjadi banyak sebab berkatnya. Hal ini telah diriwayatkan dari beberapa hadis yang sahih.

Ibnu Masud menceritakan, katanya:
"Kami bersama-sama Rasulullah S.A.W. tetapi tidak ada air. Maka Nabi S.A.W. memerintahkan untuk mencari sesiapa yang mempunyai kelebihan air, kemudian ada seorang sahabat datang dengan membawa sedikit air lalu dituangkannya ke dalam sebuah bekas, kemudian Nabi S.A.W. meletakkan telapak tangannya di dalam bekas itu lalu keluarlah air dari celah-celah jari-jari Nabi S.A.W."

Jabir menceritakan, katanya:
"Pada waktu perjanjian Hudaibiyah, orang-orang kehausan. Maka mereka berjumpa Nabi S.A.W. dan melaporkan keadaan mereka kepada Nabi S.A.W. dan di hadapan beliau terdapat bekas yang berisi sedikit air. Maka Nabi S.A.W. meletakkan tangannya ke dalam bekas itu. Dari celah jari-jari beliau mengalirlah air bagaikan mata air. Dikatakan kepada Jabir: "berapa jumlah kamu semua". Jabir berkata: "Seandainya kami berjumlah seratus ribu orang pasti cukup untuk kami. Kami sekarang berjumlah seribu lima ratus orang".