BERTAUBATLAH......... WALAUPUN ADA DOSA SETINGGI GUNUNG.Abu Hurairah r.a. berkata:

"Pada suatu malam, setelah solat isyak, aku keluar bersama Rasulullah S.A.W.
Ketika berjalan aku berjumpa dengan seorang wanita.
Wanita itu berkata kepadaku:

"Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku telah melakukan dosa.  Apakah aku masih boleh bertaubat?".

Kemudian aku bertanya kepada wanita itu: 
"Apakah dosamu itu?".

Wanita itu berkata: 
"Aku telah berzina dan membunuh anakku hasil dari zina".

Lalu aku berkata kepadanya: 
"Terlaknatlah engkau, Terlaknatlah engkau, Demi Allah, taubatmu tidak akan diterima".

Lalu wanita itu pergi dengan hati yang sedih. Maka aku terfikir dalam hatiku: 
"Mengapa aku berfatwa? sedangkan Rasulullah S.A.W. berada di samping kami".

Maka aku segera menemui Rasulullah S.A.W.
Lalu Rasulullah S.A.W. berkata:
"Engkau sudah salah, Apakah engkau tidak mendengar ayat berikut:

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain bersama Allah........Maka Allah akan mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan........"
(Al Furqan: 68-70).

Kemudian aku keluar dan berkata:
"Siapa boleh menunjukkan padaku wanita yang bertanya kepadaku tentang suatu masalah?"

Lalu anak-anak yang berada disitu berkata:
"Dia telah menjadi gila wahai Abu Hurairah".

Namun aku terus mencari wanita itu sehingga bertemu dan aku khabarkan kepadanya bahawa taubatnya masih boleh diterima.

Lalu wanita itu menjerit kegirangan sambil berkata:
"Aku ada kebun, maka aku sedekahkan ia kerana Allah dan Rasul-Nya".


Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Wahai orang-orang mukmin, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha........"
(At Tahrim :8).