ADAKAH ANDA SENTIASA MENJADI TETAMU ALLAH S.W.T?Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Allah S.W.T. berfirman: "Rumah-Ku di bumi adalah masjid. Yang menziarahi-Ku di situ adalah orang yang memuliakannya. Untunglah bagi hamba yang bersuci di rumahnya lalu menziarahi-Ku. Sudah tentu orang yang diziarahi akan memuliakan orang yang menziarahi".


Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Jika kamu melihat lelaki yang membiasakan datang ke masjid, maka saksikanlah bahawa dia itu orang yang beriman".


Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Tidak ada solat bagi jiran masjid melainkan di masjid".


Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Para Malaikat membacakan selawat kepada salah seorang kamu selama dia dalam musholla (surau atau masjid) di mana dia solat. Para Malaikat itu berdoa: "Ya Allah, berkatilah dia, rahmatilah dia dan ampunilah dia". Selama dia belum berkata-kata atau keluar dari masjid".


Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Hanyalah yang meramaikan (memakmurkan) masjid itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir".
(At-Taubah: 18)