APAKAH TIKET UNTUK KE NERAKA?



Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Apakah sebabnya kamu masuk neraka?, Sahut mereka itu, "Kami tidak bersolat. Dan tidak pula memberi makan orang miskin. Dan kami telah masuk ke dalam yang batil bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya".
(Al-Mudatstir: 42-45).


Dari Ubadah bin Shamit r.a.,
"Kekasihku, Rasulullah S.A.W. berwasiat padaku tujuh perkara :
Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Jangan kau sekutukan sesuatu dengan Allah walaupun kau dipotong, dibakar, atau disalib. Jangan kau sengajakan tinggalkan solat. Sesiapa yang meninggalkannya, telah keluar dari agama ini. Jangan kau lakukan maksiat. Itu kemurkaan Allah. Jangan kau minum arak. Itu sumber segala kejahatan".


At-Thabrani merawikan:
Seorang lelaki datang kepada Rasulullah S.A.W. seraya berkata:
"Ya Rasulullah, ajarkan padaku amal yang jika ku lakukan dapat aku masuk syurga".
Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Jangan kau sekutukan Allah dengan sesuatu walaupun kau di seksa dan dibakar. Taatlah kepada kedua ibubapa kamu meskipun mereka tidak memberimu harta. Dan jangan tinggalkan solat wajib dengan sengaja. Sesiapa yang sengaja meninggalkan solat, maka terlepas dia dari tanggungan Allah S.W.T"


 Telah berkata Ibnu Abi Syaibah:
Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Sesiapa yang meninggalkan solat, maka kafirlah dia".


Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Amal yang mula-mula yang ditanyakan pada hamba pada hari Kiamat adalah solatnya. Jika solatnya baik, sungguh beruntung dan selamatlah dia. Jika solatnya tidak dijaga, sungguh rugilah dia".