MAHA SUCI ALLAH S.W.T. YANG TELAH MENCIPTAKAN GALAKSI YANG PALING BESAR DI ALAM SEMESTA

Galaksi merupakan kumpulan bintang-bintang yang terdapat dalam Alam Semesta. 

Terdapat kira-kira 170 billion galaksi yang mampu dilihat oleh teropong angkasa. Tetapi bagaimana pula bilangan galaksi yang tidak mampu dilihat oleh teropong angkasa? Tentu bilangannya tidak dapat dibayangkan oleh akal manusia. 

Galaksi sistem suria kita, iaitu bumi dan matahari yang berada di dalamnya dikenali sebagai Galaksi Milky Way.

Galaksi apakah yang paling besar yang pernah ditemui oleh manusia?.
Galaksi itu ialah Galaksi IC 1101,

Jaraknya dari bumi (Galaksi Milky Way) dianggarkan kira-kira 1 billion tahun cahaya, (Tahun cahaya merujuk kepada jarak yang direntasi oleh cahaya dalam tempoh satu tahun bersamaan 9,460,730,472,580.8 kilometer).

Paling besar bila diamati dengan teropong ruang angkasa, diameter galaksi ini (ICI 1101)  mencapai 6 juta tahun cahaya. Disana dianggarkan terdapat 100 trillion bintang bercahaya. Galaksi kita iaitu Milky Way hanya memiliki lebar diameter sekitar 100 ribu tahun cahaya.

Galaksi paling dekat dengan galaksi Milky Way adalah galaksi Andromeda (jiran kita) dan besarnya 2 kali dari Milky Way dengan panjang 200 ribu tahun cahaya.

Seterusnya yang besar lagi ialah  Messier 87 dengan diameter 500 ribu tahun cahaya
Sedangkan IC 1101 memiliki ukuran 50 kali lebih panjang iaitu 6 juta tahun cahaya panjangnya


Gambar diatas dimulai dari

1) Galaksi Milky way (Bumi kita berada didalamnya).
2) Galaski Milky Way dengan Galaksi Andromeda (jiran kita).
3)Disusul perbandingan dengan Andromeda, Messier 87,
4) Terakhir ialah Galaksi IC 1101
 (galaksi Milky Way paling kiri di gambar bawah terlihat sangat kecil)


ALLAHU AKBAR!!!