"KAMI SUDAH MELIHAT DAN MENDENGAR, MAKA KEMBALIKANLAH KAMI KE DUNIA....."
Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"(Alangkah hebatnya) jika engkau (hai Muhammad) melihat nanti (di Akhirat) ketika orang-orang yang berbuat jahat itu sama-sama menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka sambil berkata: Hai Tuhan kami, kami sudah melihat dan sudah mendengar, maka kembalikanlah kami (hidup kembali di dunia), kami akan berbuat yang baik-baik, kerana sesungguhnya kami sudah yakin".
(as-Sajadah: 12).

Demikianlah hebatnya sesalan yang akan menimpa diri setiap manusia yang berbuat jahat di permukaan bumi sekarang ini. Selama hidup di bumi ini mereka berlaku sombong dan angkuh kerana merasa diri berkecukupan: Cukup harta, cukup ilmu pengetahuan dan kedudukan.

Dengan serba cukup itu mereka lupa daratan, lupa diri, lupa kehidupan Akhirat. Mereka berbuat seolah-olah mereka akan hidup kekal selama-lamanya di permukaan bumi. Mereka berbuat sekehendak hati tanpa mempedulikan halal dan haram, yang baik dan yang buruk.

Setelah mereka dihadapkan ke hadapan Tuhan di Alam Akhirat, setelah melihat siksa Neraka, mereka menundukkan kepala kepada Tuhan, memohon agar dikembalikan hidup di dunia dan berjanji akan mengerjakan segala kebajikan.

Apa jawapan Tuhan terhadap keluhan yang menyedihkan ini?

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Rasakanlah olehmu sebagai akibat kelupaan kamu terhadap hari (Akhirat) ini. Sesungguhnya Kami akan lupakan (biarkan) pula kamu, rasakanlah azab yang kekal sebagai balasan dari apa yang kamu telah perbuat semasa hidupmu".
(as-Sajadah: 14)

TENGGELAM DI DALAM PELUH KETIKA BERADA DI PADANG MAHSYAR (KIAMAT)
Dari Uqbah bin Amir,

Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Pada hari kiamat, matahari berada sejengkal di atas kepala. Tahulah manusia, ada orang yang peluhnya sampai ke tumit, ada yang sampai betis, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke paha, ada yang sampai ke lambung, ada yang sampai ke mulut," sambil Nabi S.A.W. mengisyaratkat tangannya ke mulutnya, "Ada pula yang tenggelam dalam peluhnya", sambil Nabi S.A.W. memukulkan tangan ke kepalanya demikian.


Imam Al-Ghazali berkata:
"Cuba renungkan peluh manusia waktu dikumpulkan dan betapa kepedihan mereka, sehingga setengah mereka berkata: 
"Ya Tuhan, hindarkanlah aku dari kepedihan dan penantian ini, biarlah cepat ke Neraka saja".
Tapi mereka tidak dilemparkan sebelum di hisab dan diseksa".


Kita adalah salah seorang dari mereka. 
Kita tidak tahu sampai di manakah peluh kita akan menggenangi kita.

JANGAN SEKALI-KALI MENGHAMPIRI ZINA
Nabi Musa a.s. bertanya kepada Allah S.W.T:

"Ya Tuhan, apakah seksaan untuk orang yang berzina?".

Allah S.W.T. menjawab:

"Ku kenakan kepadanya baju besi dari Neraka, Kalau diletakkan di gunung, tentu hancur".SIAPAKAH YANG PALING JAHAT DI ANTARA IBLIS DENGAN NAFSU?Imam Al-Ghazali berkata:

"Ketahuilah wahai manusia! Sesungguhnya nafsu yang memerintahkan kejahatan itu lebih memusuhimu daripada iblis.

Syaitan hanyalah memperalat nafsu syahwat untuk menguasaimu. Janganlah engkau tertipu oleh nafsumu dengan segala angan-angan dan kepalsuan. Watak nafsu adalah merasa aman, suka berlengah-lengah, bersuka-suka dan malas.

Setiap rayuannya adalah batil dan palsu belaka. Jika engkau rela menuruti rayuannya, hancurlah engkau, jika engkau lambat memperhitungkannya engkau tentu akan tenggelam.

Jika engkau lemah melawannya, lalu mengikuti keinginannya, tentulah dia akan melemparmu ke Neraka.

Nafsu tidak akan pernah menuju kepada kebaikan. Ia sumber bencana, Dialah markas iblis serta tempat segala keburukan yang hanya diketahui oleh Allah S.W.T.

Sesungguhnya Allah S.W.T. mengetahui segala yang engkau perbuat, baik atau pun buruk."

(Sumber: Mukasyafah Al-Qulub, tulisan Imam Al-Ghazali).


TAKUT KEPADA ALLAH S.W.T.

Tsauban r.a. berkata:
"Aku mendengarkan Rasulullah S.A.W. bersabda: 


"Sungguh, aku mengetahui orang-orang yang di hari kiamat mereka datang dengan kebaikan-kebaikan seperti gunung-gunung Tuhaimah Bidh, lalu menjadikannya sia-sia belaka".

Para sahabat bertanya:
"Wahai Rasulullah, apakah mereka itu dari kalangan kaum muslimin?",

Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Ya, mereka dari kalangan kaum muslimin, mereka solat sebagaimana kamu bersolat, mereka juga berpuasa sebagaimana kamu berpuasa dan mereka juga rajin melaksanakan qiyamullail. Akan tetapi, apabila mereka dihadapkan dengan larangan-larangan Allah dalam keadaan sendirian, mereka melanggarnya".
(Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah).

Sungguh sangat menghairankan kalau kita hanya takut kepada Allah S.W.T. dalam beberapa waktu saja.
Hal yang dianjurkan adalah Kita mesti takut kepada Allah S.W.T. dalam setiap masa dan waktu, dalam keadaan senang dan sempit, maupun dalam keadaan rahsia ataupun terang-terangan, di hadapan manusia atau jauh dari mereka, dan pada saat manusia melalaikan Kita, sementara Allah S.W.T. tidak pernah melalaikan Kita.

Al-Andalusi berwasiat kepada anaknya: "Apabila kamu dirundung kecemasan dan kegelisahan dalam kegelapan malam, sementara nafsumu mengajakmu untuk berbuat kemungkaran, malulah kamu kepada pandangan Tuhanmu dan katakanlah kepada nafsumu itu, "Sesungguhnya Zat yang menciptakan kegelapan ini sedang melihatku".

Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Apabila kamu tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu".
(Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim).