MENGENAL ALLAH S.W.T. DALAM MASA 5 MINIT.Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Katakan olehmu (wahai Muhammad!): Allah itu Maha Esa. Dialah tempat bergantung segala makhluk dan tempat memohonkan segala hajat. Dialah Allah, yang tiada beranak dan tiada diperanakkan dan tiada seorangpun atau sesuatu yang sebanding dengan Dia".
(Al-Ikhlas : 1 - 4)

Bahawa Allah itu Esa, tiada bersekutu. Tiada permulaan, berkekalan wujudNya dan tiada berpenghabisan. 

Abadi, tidak ada bagiNya kesudahan, kekal, tidak ada putus-putusnya. Bersifat dengan kebesaran, tidak fana, tiada lenyap dan tiada binasa. 

Dialah yang awal dan Dialah yang akhir. 

Dia mengetahui segala sesuatu.

Bahawa Allah itu, bukan tubuh yang berupa, tiada menyamai sesuatu makhluk dan  tidak ada makhluk yang menyamaiNya. 

Dia tiada diliputi oleh sudut penjuru, tiada dilingkungi oleh langit dan bumi.

Bahawa Allah itu, di atas arasy dan langit, di atas segala sesuatu. Dia beristiwa' di atas arasy menurut cara yang Allah sendiri kehendaki. Walaupun demikian, Ia amat berdekatan dengan segala sesuatu, bahkan Allah lebih dekat kepada hambaNya dari urat manusia kepada manusia sendiri.

Bahawa Allah itu, tidak bertempat dan tidak dibatasi oleh masa. Ia sekarang sebagai keadaanya dahulu. 

ZatNya diketahui adanya dengan perantaraan akal fikiran dan dapat dilihat zatNya kelak di syurga, sebagai satu nikmat yang besar untuk hamba-hambaNya yang berbuat bakti.