SIAPAKAH MANUSIA YANG PALING BAIK?Abu Bakrah meriwayatkan bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah S.A.W.

"Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik?".

Rasulullah S.A.W. menjawab:
"Orang yang panjang umur dan baik amalnya".

Lelaki itu bertanya lagi:
"Lantas, siapakah orang yang paling buruk?".

Rasulullah S.A.W. menjawab:
"Orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya".

(Hadis riwayat Ahmad dan at-Tirmidzi yang disahihkan oleh al-Hakim).