SESUNGGUHNYA LANGIT DAN BUMI SENTIASA BERZIKIR KEPADA ALLAH S.W.T.Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya, sentiasa mengucap tasbih bagi Allah dan tiada sesuatupun melainkan bertasbih dengan memujiNya akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya Ia adalah Maha Penyabar, lagi Maha Pengampun."
(Surah Al-Israa, ayat 44).

Jika segala sesuatu yang ada di  langit dan bumi sibuk bertasbih mensucikan Allah S.W.T, maka sebahagian besar manusia pula di bumi ini sibuk dengan urusan dunia dan pekerjaan masing masing.  

Mereka tidak mempunyai waktu untuk mengagungkan dan mensucikan Allah S.W.T. sedikitpun, kecuali orang-orang yang beriman dan mentaati perintah Allah S.W.T.