IBLIS MENDERHAKA KEPADA PENGIKUTNYA YANG SETIADi akhirat, Para penghuni neraka mula mencari Iblis dan mereka berkata:
"Engkau telah menyesatkan kami, lalu bagaimana kami boleh selamat?".

Lalu iblis mula berdiri di atas tanah dari api sambil menarik rantai-rantainya dan ia mula berkhutbah.  Dalam Khutbahnya ia berkata:

"Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan akupun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu......."
(Surah Ibrahim, ayat 22).

".........Aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamupun sekali-kali tidak dapat menolongku, Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku (dengan Allah)...."
(Surah Ibrahim, ayat 22).

Iblis berkata:
"Aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku iaitu dengan mengikuti hawa nafsumu. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri, kerana dialah yang memohon agar kamu mengikuti hawa nafsumu."

"Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah dan aku bebas dari (tuntutan) kamu."

Dalam keadaan demikian itu, mereka (ahli neraka) sangat membenci diri mereka sendiri. Lalu malaikat menyeru kepada mereka:

"Sesungguhnya kebencian Allah (kepadamu) lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri....."
(Surah  Al Mu'min, ayat 10).