ALLAHU AKBAR..... SUNGGUH CANTIK DAN SEMPURNA SEGALA CIPTAAN ALLAH S.W.T.Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Katakanlah (wahai Muhammad): "Perhatikan dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi (dari segala kejadian yang menakjubkan, yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaanNya). Dalam pada itu, segala tanda dan bukti (yang menunjukkan kekuasaan Allah), dan segala Rasul (yang menyampaikan perintah-perintah Allah dan memberi amaran), tidak akan memberi faedah kepada orang-orang yang tidak menaruh kepercayaan kepadaNya."
(Yunus: 101).