APAKAH ITU NERAKA SAQAR?Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
“(Setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata): "Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?" Orang-orang yang bersalah itu menjawab: "Kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang;”
(Al-Mudatsir : 42-43)

Menurut Quraishihab dalam tafsir Al-Misbah, 
"kata Saqar terambil dari kata saqara yang bererti menyengat atau mencop untuk menandai binatang. Kata saqar juga diertikan sebagai sengatan terik matahari atau besi panas yang digunakan untuk mencop binatang. Kata ini digunakan oleh Al-Qur’an sebagai salah satu tempat penyiksaan (neraka) dihari kemudian, atau nama bagi salah satu tingkat dari tempat penyiksaan itu." 

Menurut Al-Qurthubi, berdasarkan satu riwayat yang dinisbahkan kepada sahabat Nabi S.A.W,  Ibn ‘Abbas,  "Saqar adalah tingkat keenam dari tujuh tingkat neraka".

Digambarkan dalam surah Al-Mudatsir tersebut bahawa Neraka Saqar adalah tempat penyiksaan dengan siksaan yang sangat pedih. Bentuk penyiksaan di dalamnya berupa sengatan api yang membakar kulit manusia hingga kulit mereka menghitam. Seperti kata Ibn ‘Abbas, "Saqar membakar kulit lalu menghanguskan dan mengubah warnanya.”(baca tafsir Al-Maraghi).

Jadi, Siapakah calon utama penghuni Neraka Saqar yang mengerikan itu?
Mereka adalah golongan yang melalaikan solat mereka.

Solat merupakan ibadah wajib dalam Islam. Ia adalah pengakuan tentang keagungan Allah S.W.T.  dan kewajaran-Nya untuk disembah dan dimohon bantuan-Nya. Dengan demikian pengakuan bahawa mereka tidak termasuk golongan hamba-hamba Allah yang solat mencerminkan buruknya hubungan mereka dengan Allah. Yang dimaksudkan tentunya solat wajib.

Allah S.W.T  berfirman (yang bermaksud):
“Sesungguhnya Akulah Allah; tiada tuhan melainkan Aku; oleh itu, sembahlah akan Daku, dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati Daku."
(Surah Thaha: ayat 14)

Allah S.W.T  berfirman (yang bermaksud):
“Wahai hamba-hambaKu yang beriman! Sesungguhnya bumiKu adalah luas (untuk kamu bebas beribadat); oleh itu, (di mana sahaja kamu dapat berbuat demikian) maka hendaklah kamu ikhlaskan ibadat kamu kepadaKu.”
(Al-'Ankabuut :ayat 56)

Solat Merupakan Amalan Pertama yang Dihisab

Ali bin Nashr bin Ali Jahdhami menceritakan, Sahal bin Ahmad memberitahukan, Hammam memberitahukan kepada dari Al Hasan, dari Harits bin Qabishah, dia berkata :

" Aku datang ke kota Madinah sambil berdoa, " Ya Allah, mudahkanlah bagiku untuk berteman dengan orang yang Salih"

Dia berkata lagi " Lalu aku bertemu dengan Abu Hurairah, maka aku berkata, 
"Sesungguhnya aku meminta kepada Allah untuk diberi rezeki berupa teman yang salih yang mau menceritakan kepadaku hadis yang dia dengar dari Rasullullah SAW, yang dengan Hadis itu Allah akan memberikan manfaat kepadaku"

Abu Hurairah berkata" Aku mendengar Rasullullah SAW bersabda:
 "Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari amalan manusia adalah solatnya, jika amalan solatnya baik maka dia akan bahagia dan beruntung, Jika amalan solatnya buruk maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Jika terdapat kekurangan sedikit pada amalan solat fardhunya, maka Allah Azza Wajalla Berfirman:

" Lihatllah ( hai para malaikat ) apakah hambaku mengerjakan solat sunat untuk menyempurnakan solat fardhunya?' Kemudian jika hambaku menyempurnakan solat sunat, maka solat sunat itu untuk menyempurnakan solat fardu yang kurang, kemudian seluruh amalannya diperlakukan seperti itu "
 (Sahih Tirmidzi, Ibnu Majah no 193, 1425,1426 )

Solat adalah ibadah yang paling penting dan utama kepada setiap Muslim. Solat juga menentukan sama ada seseoraang itu menjadi seorang Muslim yang baik ataupun sebaliknya.